Rotterdam,
10
juni
2019
|
11:08
Europe/Amsterdam

Hoe veilig voelen jonge vrouwen zich op het hbo?

Associate lector Krista Schram onderzoekt de gevolgen van exposen

Met enige regelmaat komt het in het nieuws: jonge vrouwen van vooral Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst die doelwit zijn van ‘exposen’. De wildste (verzonnen) verhalen en beschuldigingen gaan rond, waarbij de namen, telefoonnummers en social media profielen van de meisjes worden gedeeld. De gevolgen zijn groot. Maar hoe veilig voelen zij zich op het hbo? Over deze onderzoeksvraag buigt associate lector Krista Schram zich met studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Inholland Rotterdam.

Veiligheidsbeleving in de online wereld
Cybercriminaliteit neemt toe, maar er wordt relatief nog weinig onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving van burgers in de online wereld. Krista schetst de gevolgen van cyber crime: “Hacken of stalken heeft enorme impact op het gevoel van veiligheid. Niet alleen online, maar ook offline voelen slachtoffers zich bedreigd. De angst dat je die stalker ook op straat tegenkomt is groot. Dat zie je ook terug bij meiden die exposed worden en thuis door jongens opgezocht worden.”

Volgens Krista is het beleid nog niet toegesneden op online veiligheid, terwijl dit juist zo belangrijk is: “Exposen is strafbaar, maar aangifte doen heeft eigenlijk geen zin. Doordat er nog geen beleidsregels zijn, vindt in de praktijk geen of nauwelijks opvolging plaats.” Nadat Krista haar onderzoek naar de impact van exposen in het hbo heeft afgerond, geeft ze vervolg aan de uitkomsten en doet ze uiteindelijk praktijkgerichte aanbevelingen voor het ontwikkelen van beleid.

Krista Schram is nu ruim een jaar associate lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij onze Onderzoeksgroep Recht en Veiligheid. Daarnaast is ze docent Onderzoeksvaardigheden en afstudeerbegeleider bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Lees meer over Krista Schram

Veldwerk in Rotterdam
Krista heeft inmiddels behoorlijk wat ervaring opgedaan in onderzoek naar de veiligheid van burgers en is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van veldwerk in (Rotterdamse) wijken en onder moeilijk bereikbare groepen.

Met veel enthousiasme vertelt ze over haar onderzoekswerk: "Als onderzoeker leg ik mij vanuit mijn eigen praktijk al jaren toe op de leefbaarheid en veiligheid in buurten en op de manier hoe mensen - van verschillende herkomst en leefstijl - op een zo prettig mogelijke manier kunnen samenleven. Daarvoor ben ik ook actief in buurtbemiddeling en veldwerk, waarbij ik probeer te doorgronden wat voor mensen de veiligheid in hun buurt maakt (of breekt) en hoe zij kijken naar wat zijzelf en wat anderen aan die veiligheid (kunnen) doen. Je moet daarbij vaak laagje na laagje afpellen om het werkelijk te kunnen begrijpen."

Studenten betrekken bij onderzoek verdien je dubbel en dwars terug
Het onderzoek dat ze vanuit de onderzoekslijn Publiek Vertrouwen in Veiligheid doen is heel praktijkgericht en daarom zeer geschikt voor bijvoorbeeld afstudeeropdrachten. Krista werkt bij haar onderzoeken nauw samen met een aantal studenten en is daar zeer positief over: “Studenten kunnen over het algemeen heel veel, maar het is wel belangrijk om ze goed te selecteren, begeleiden en trainen. Selecteer mensen die zowel talent als affiniteit met het onderzoek hebben. En besteedt vervolgens voldoende tijd en aandacht aan begeleiding en training. Dat is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.