Krista Schram
Krista Schram

Krista Schram

associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Krista

Even voorstellen

Krista Schram is associate lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij het kenniscentrum Recht en Veiligheid. Daarnaast is zij als docent Onderzoeksvaardigheden en afstudeerbegeleider verbonden aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde.

Krista onderzoekt hoe burgers de veiligheid en veiligheidszorg ervaren. Ze is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van veldwerk in (Rotterdamse) wijken en onder moeilijk bereikbare groepen.

Samenwerken

In onderzoek werkt Krista nauw samen met studenten en andere lectoraten, zoals Diversiteitsvraagstukken en Toegankelijkheid van het Recht. De onderzoeksresultaten zijn bedoeld om ambtenaren en (veiligheids-)professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en interventies die aansluiten bij de zorgpunten en behoeften van burgers op het gebied van veiligheid.

Recent deed zij onderzoek naar de effecten van Whatsapp- buurtpreventie in Rotterdam, de toegankelijkheid van het recht voor Rotterdammers op Zuid en de gevolgen van sexting en ‘exposen’ voor hbo-studenten van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst.

Wie is Krista Schram?

Expertise

Naast haar werk als docent Onderzoeksvaardigheden en afstudeerbegeleider aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde werkt Krista sinds 2011 als zelfstandig projectleider en onderzoeker aan de leefbaarheid en veiligheid in (Rotterdamse) wijken.

De afgelopen jaren heeft ze zich vooral toegelegd op onderzoek naar veiligheidsbeleving in opdracht van Stichting Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties.

Sinds 2014 is Krista verbonden aan het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid en begeleid ze studenten Integrale Veiligheidskunde bij het opzetten en uitvoeren van hun afstudeeronderzoek.

Ervaring

De basis van de kennis en ervaring van Krista ligt bij FORUM – kennisinstituut voor Multiculturele vraagstukken – waar ze zes jaar werkte als projectmanager van de Interventieteams, het kennisprogramma (criminaliteits-)Preventiebeleid en het fundament legde van FORUM International.

Naast docent is ze zelf altijd gebleven in de praktijk. De afgelopen jaren als projectleider Computerwijk in Rotterdam-Feijenoord, projectleider Buurtbemiddeling in Rotterdam - Alexander en als Kwartiermaker 'Eigen Kracht & Zelfregie' bij Zorgaanbieder Cordaan in samenwerking met Radar Advies.

Haar specialisaties zijn: toegepast onderzoek, sociale veiligheid, projectmanagement, conflicthantering en afstudeerbegeleiding.

Meer over Krista

Na haar hbo-opleiding Communicatie heeft Krista Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht gestudeerd.

'Ik probeer te doorgronden wat voor mensen de veiligheid in hun buurt maakt of breekt. Om het werkelijk te begrijpen moet je vaak laagje na laagje afpellen.'

Krista Schram, associate lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Werk samen met Krista

Kom in contact en stel je vragen

Krista Schram
Telefoon
0611760372