Haarlem,
05
november
2020
|
12:03
Europe/Amsterdam

Hogescholen vormen nieuwe vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen

Onderwijs en onderzoek werken samen aan open leermateriaal

Petra Biemans

De tijd dat je een diploma haalt voor de rest van je loopbaan is voorbij. Als professional moet je je continu blijven ontwikkelen om waardevol te blijven in je vak. In de nieuwe vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen werkt Hogeschool Inholland met vijf andere hogescholen samen om open leermateriaal te ontwikkelen.

“Een leven lang ontwikkelen, kortweg LLO, is een van de belangrijkste thema’s in het bedrijfsleven”, zegt Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Inholland. “Beroepen ontwikkelen zich razendsnel. Als medewerker moet je je continu aanpassen. Een carrière kon je vroeger als een ladder zien: je beweegt je in één lijn naar boven. Nu is het eerder een klimrek, waarbij je soms schuin, soms links of rechts gaat. Je moet wendbaar zijn, en dat is iets wat huidige én toekomstige professionals moeten leren.”

Vakcommunity met zes hogescholen
Het onderwijs en het werkveld hebben leermateriaal nodig om professionals en de organisatie eromheen te helpen zich te blijven ontwikkelen. En dan het liefst zo dat het leren goed te combineren is met het werk, dus on the job en digitaal. Voor deze grote opgave bundelen zes hogescholen hun kennis en kunde: Saxion, Fontys, Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Haags Hogeschool en Inholland. Met subsidie van SURF, het kenniscentrum voor ICT-vernieuwing in het onderwijs, vormen ze een vakcommunity om de komende twee jaar leermaterialen op het gebied van LLO te inventariseren, te ontsluiten en door te ontwikkelen. Hiervoor werken binnen Inholland de onderzoekslijn HRM en Persoonlijk Ondernemerschap en de opleiding Business Studies nauw samen.

Beginnen bij bewustwording
De vakcommunity wil met het open lesmateriaal werkgevers en werknemers een handelingsperspectief geven. “Je ziet dat beide groepen enkele fasen moeten doorlopen om tot actie te komen”, zegt docent Business Studies Monique de Jong, die bij het project betrokken is. “Het begint vaak bij ontkenning. Medewerkers voelen bijvoorbeeld de urgentie niet om zich bij te scholen. Werkgevers kunnen blijven hangen in gewoontegedrag. Of ze weten niet hoe ze hun medewerkers kunnen motiveren. Bewustwording is heel belangrijk om mee te nemen in de ontwikkeling van lespakketten. Daarnaast is technologische innovatie van het leermateriaal een aandachtspunt. Welke vormen van e-learning of zelfs virtual reality en serious gaming kunnen we gebruiken om het thema LLO in onze curricula goed neer te zetten?”

Onderwijs en onderzoek
In de vakcommunity komen onderwijs en onderzoek samen, vaak al in de personen zelf, die betrokken zijn bij het project. “Ik heb een dubbelrol als docent Business Studies en onderzoeker”, zegt Piet Verstegen. “In de vakcommunity is er een prachtige kruisbestuiving tussen docenten en lectoren met al hun verschillende expertises. Er zijn ook studenten betrokken die het leermateriaal helpen testen op de werkvloer om het verder te verbeteren. De bedoeling is dat het materiaal goed geborgd wordt in ons onderwijs. Onze Inholland-studenten leren hoe zij zichzelf blijven ontwikkelen, hoe zij de regie daarover kunnen pakken en hoe de organisaties waarin ze gaan werken dat kunnen doen.”

Materiaal inventariseren
Hoe het samenwerken verloopt in coronatijd? “Voorlopig doen we veel op afstand in subteams die zich elk richten op een specifiek thema”, zegt Petra. “Dit jaar inventariseren we bestaand materiaal dat we kunnen gaan gebruiken. We zetten het portaal voor de vakcommunity op, ontwikkelen een digitale leeromgeving en een structuur voor learning analytics en maken een beheerplan voor de open leermaterialen. Vanaf 2021 gaan we die materialen samenstellen en verder ontwikkelen. Daar verwacht ik veel van, omdat we allemaal ervaren onderwijsontwikkelaars zijn die weten waar het materiaal aan moet voldoen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.