Haarlem,
06
april
2022
|
09:57
Europe/Amsterdam

Hogeschoolbrede interdisciplinaire initiatieven: we gaan ervoor!

Over disciplines heen samen werken aan complexe vraagstukken

De samenleving ziet complexe vraagstukken op zich afkomen. Vraagstukken die niet zomaar op te lossen zijn, maar juist vragen om ontwerpgerichte, interdisciplinaire samenwerking. Hogeschool Inholland wil hieraan een substantiële bijdrage leveren. Dit doen we door vanaf september bestaande interdisciplinaire onderwijsomgevingen hogeschoolbreed toegankelijk te maken. Initiatieven waarbij onderwijs, onderzoek en werkveld samenkomen en die openstaan voor derdejaars- en vierdejaarsstudenten uit verschillende domeinen en opleidingen. We gaan het mogelijk maken!   

Waarom kiezen voor interdisciplinaire onderwijsinitiatieven binnen onze hogeschool? Juist omdat maatschappelijke vraagstukken zich niet houden aan de grenzen tussen een technische, financiële of creatieve opleiding. Door over die grenzen heen samen te werken, zijn studenten in staat om tot andere oplossingen te komen dan wanneer ze alleen samenwerken binnen de eigen opleiding. Zo ontwikkelen ze onmisbare competenties voor een interdisciplinair werkveld.   

Daarbij wil Inholland studenten steeds meer zelf het eigenaarschap geven over hun leertraject, met ook steeds meer oog voor skills en talentontwikkeling - over opleidingen en domeinen heen. 

Om professionals op te leiden die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst, willen wij als hogeschool interdisciplinaire samenwerking faciliteren en stimuleren. Zo leren studenten verder te kijken dan hun eigen vakgebied en ervaren ze hoe het is om vanuit verschillende expertises aan hetzelfde vraagstuk te werken. Het is mooi om te zien hoe we hierin stappen aan het zetten zijn en onze krachten bundelen.

Fabian van der Horst, domeindirecteur Agri, Food & Life Sciences en Bas van Spréw, domeindirecteur Creative Business

Faciliteren van interdisciplinaire initiatieven 

Het College van Bestuur en de domeindirecteuren zien kansen om per september en in de periode erna  30 EC-initiatieven waar onderwijs, onderzoek en werkveld samenkomen, verder interdisciplinair te ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de labtrack International Music Industry Lab, de minor Samen werken aan de toekomstbestendige stad

Om dit te verankeren voor de start van het nieuwe schooljaar, wordt het volgende in gang gezet: 

 • Het ontwikkelen van één studentenplatform voor deze initiatieven: waar studenten uit de verschillende domeinen zich kunnen aanmelden en waar transparant al het gemeenschappelijke aanbod staat. 
 • Het faciliteren van de inzet van docenten, onderzoekers en ondersteuners, vanuit de verschillende domeinen en diensten. Waarbij samenwerking en professionalisering ‘on the job’ belangrijke pijlers zijn.  
 • Het per domein aanstellen van één vertegenwoordiger om samen een netwerk te vormen om het voor meer studenten mogelijk te maken interdisciplinair onderwijs te volgen en het aantal deelnemende initiatieven te laten groeien.  

Ik heb een andere kijk op de wereld gekregen door vanuit verschillende inzichten naar een probleem te kijken. Bizar wat je kunt leren van andere opleidingen.

Student minor Samen werken aan de toekomstbestendige stad

 Aanbod op het studentenplatform 
Het studentenplatform waarop het aanbod komt te staan, is momenteel in ontwikkeling. Het streven is om medio april het platform open te zetten voor aanmelding van studenten. Hier vinden de studenten meer toelichting over de initiatieven en meer details over de mogelijkheden voor toelating. Het aanbod waarvoor de derdejaars- en vierdejaarsstudenten zich dan kunnen aanmelden, bestaat uit: 

 1. SLUISlab - Amsterdam  
  Een plek voor sociale innovatie op Zeeburgereiland. Studenten, onderzoekers, eilanders en andere belanghebbenden werken samen aan de vraag: Hoe vind je een eiland uit? 
 2. Urban Leisure and Tourism Lab - Amsterdam 
  In dit stadslab onderzoeken studenten samen met organisaties hoe toerisme en vrijetijdsbesteding een positieve bijdrage kunnen leveren aan de stad. 
 3. Urban Leisure and Tourism Lab - Rotterdam 
  Dit stadslab is gevestigd nabij winkelcentrum Zuidplein. Studenten onderzoeken samen met organisaties hoe toerisme en vrijetijdsbesteding een positieve bijdrage kunnen leveren aan de stad. 
 4. Citylab - Haarlem 
  Dit stadslab ligt midden op het bedrijventerrein de Waarderpolder. Hier werken studenten aan een duurzame stedelijke omgeving samen met verschillende opleidingen, opdrachtgevers en netwerken. 
 5. Sustainable Media Lab - Den Haag 
  In this lab students focus on building creative spaces and enabling media ecosystems that can stand the test of time. 
 6. International Music Industry Lab - Haarlem 
  Students build healthier music ecosystems by fostering a community of learners from different disciplines and taking on design challenges together. 

Elke keer als je naar school ging werd je meegetrokken in een workshop. Het voelde niet als lessen, maar workshops waar je al doende heel veel leerde.

Student labtrack Urban Leisure and Tourism Lab - Amsterdam

We blijven je informeren 
Samen met alle domeinen en diensten werken we hard om dit voor onze studenten mogelijk te maken. Zodra studenten zich kunnen aanmelden, krijgen ze daar via diverse kanalen bericht over. Ook collega’s houden we onder meer via Iris op de hoogte van alle ontwikkelingen.   

Wil je meer informatie over de hogeschoolbrede interdisciplinaire initiatieven? Neem dan contact op met Remco van den Berg of Karin van Beckhoven.  

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.