Rotterdam,
09
maart
2020
|
08:00
Europe/Amsterdam

15 jaar Dynamiek van de Stad:

Iedereen kan zorgen voor meer verbondenheid

Je eenzaam voelen is heel gewoon. Pas als sprake is van sociale, emotionele of existentiële eenzaamheid, die mensen belemmert om te kunnen meedoen met wat zij willen, zijn (preventieve) interventies nodig. Eenzaamheid kan voor mensen een groot probleem zijn, ongeacht leeftijd, achtergrond of sociaal netwerk. Een werkteam van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid (hierna: Werkplaats) heeft de afgelopen jaren aan dit thema gewerkt en gekozen te focussen op wat wenselijk en mogelijk is. Het ‘tegengaan van eenzaamheid’ wordt daarom positief geformuleerd als ‘stimuleren van verbondenheid en veerkracht'.

Belangrijk onderdeel van de Werkplaats zijn de werkteams, waarin een gemengde groep betrokkenen aan de slag gaat met een urgent praktijkvraagstuk. In de periode tussen januari 2018 en november 2019 is dit werkteam aan de slag gegaan in de gemeenten Barendrecht, Schiedam en Vlaardingen. David ter Avest, een van de betrokken onderzoekers vanuit Dynamiek van de Stad: "Verschillende beleidsafdelingen van gemeenten, praktijkorganisaties zoals Minters, Mooi Werk, Seniorenwelzijn, Dock en de Kansenfabriek en vrijwilligers werkten in het werkteam samen. De centrale vraag was: hoe kom je tot een duurzame aanpak tegen eenzaamheid?"

Ruimte voor verhalen, kennis en ervaringen
"Vanuit diverse invalshoeken en onderzoeken is bekeken wat nodig is om tot een duurzame aanpak te komen en zijn werkwijzen verzameld die verbondenheid en veerkracht vergroten. Het verzamelen en delen van literatuur en goede voorbeelden heeft voor inspiratie gezorgd om als professionals en bewoners samen te werken", vult onderzoeker Elizabeth van Twist haar collega aan. "Wil je een probleem echt aanpakken dan moet je, als professionals en bewoners, samen iets doen. Met workshops, kenniscafés en laagdrempelige bijeenkomsten in de wijk maakte het werkteam ruimte voor persoonlijke verhalen, kennis en ervaringen."

Iedereen kan het verschil maken
Deze verschillende ontmoetingen hebben voor beleidsprofessionals, sociaal professionals, vrijwilligers, studenten en docentonderzoekers geleid tot meer ervaringskennis over werken aan verbondenheid en veerkracht. De menselijke maat is individueel en dat dient erkend te worden. Door oprechte belangstelling in de ander gaan mensen openstaan, vertellen ze over hun problemen en kom je tot echt contact. Door positieve emoties op te roepen worden mensen blij en doordat zij (emotioneel) geraakt worden, ontstaat verandering in hun doen en laten. Door samen te doen zijn uitvoerende sociaal professionals voorbeeld geweest in hoe bewoners bereikt en benaderd kunnen worden. De expertise vanuit de cultuursector heeft bijgedragen aan het ontstaan van nieuwe duurzame contacten van bewoners onderling. Daarnaast heeft ervaringsdeskundigheid en expertise van vrijwilligers gezorgd voor nieuwe projecten zoals Fietsmaatjes Schiedam.

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad
Iedereen kan zorgen voor meer verbondenheid, vanuit welke rol of functie en hoe klein dit soms ook lijkt.
Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Het werkteam heeft het laatste anderhalf jaar ontdekt hoe makkelijk het is om snel een gesprek van mens tot mens te krijgen. Een passende werkvorm hierbij is ‘de hand’. Deze werkvorm wordt door verschillende werkteamleden gebruikt om een verdiepend gesprek aan te gaan binnen nieuwe en bestaande bewonersgroepen. In één van de kennisclips legt een werkteamlid uit hoe dit werkt in de praktijk.

Meer weten over alle uitgevoerde activiteiten en uitkomsten? Lees dan het online magazine Verbondenheid en Veerkracht. In dit magazine deelt het werkteam hun werkwijze en leeropbrengsten om anderen te inspireren en bewust te maken dat we allemaal voor verbondenheid kunnen zorgen.


Op 2 april luidt de Werkplaats haar nieuwe periode tot 2022 in. Ben je op zoek naar inspiratie uit de regio en ben je nieuwsgierig naar wat we afgelopen jaren hebben bereikt als Werkplaats Sociaal Domein? Dan zien we je graag op donderdag 2 april 2020 tijdens de Kick-off. Ben jij er bij? Meld je nu aan!

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
De Werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband waarin sinds 2016 verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken: onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, (partners in) zorg- en welzijnsorganisaties, sociaal ondernemers, bewoners en cliënten. Lector Dynamiek van de Stad Guido Walraven (Hogeschool Inholland) is samen met lector Toby Witte (Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam) trekker van de Werkplaats.

15 jaar Dynamiek van de Stad

Dynamiek van de Stad draagt sinds 2005 bij bij aan een inclusieve en veerkrachtige stad. Al 15 jaar doet lector Guido Walraven samen met onderzoekers, professionals, studenten en docenten praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. Voor én met bewoners van die stad of wijk. Daarbij richten ze zich op drie thema's: stedelijk burgerschap, de transformatie van het sociaal domein, en sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.