Rotterdam,
14
juli
2023
|
15:43
Europe/Amsterdam

'In al z’n simpelheid heel krachtig'

Studenten bedenken briljant idee tegen de babbeltruc

IVK Gemeente Rotterdam 7

Zo’n 130 studenten Integrale Veiligheidskunde pitchten op 15 juni 2023 hun bevindingen en ideeën over woninginbraakpreventie aan het High Impact Crime team (HIC) van de gemeente Rotterdam. Een sticker voor op de brievenbus met de tekst ‘Nee nee, wij weten van de babbeltruc af’ werd als beste interventie gekozen voor de doelgroep senioren.

“In al z’n simpelheid heel krachtig. Hadden we dat maar eerder gehad.” Zo vatte Esther van de Watering van het HIC-team van de gemeente Rotterdam het idee van de sticker samen. “Jullie interventie is gericht op het afschrikken van potentiële daders én het geeft handelingsperspectief aan mogelijke slachtoffers. Bovendien voorzie ik een sneeuwbaleffect dat senioren er met elkaar over gaan praten, zodat zij er nog bewuster van worden.”

Onder de indruk van de toewijding
Tijdens de middag presenteerden ook andere groepen studenten hun ludieke acties/gadgets om woninginbraken terug te dringen. Het HIC-team was onder de indruk van de toewijding en creativiteit van de studenten. “Er is gedegen onderzoek gedaan en veel werk gestoken in de uitwerking en presentatie van de interventies. Net als vorig jaar zaten er mooie ideeën tussen die een bijdrage kunnen leveren aan de HIC preventie-aanpak”, aldus Esther. Het HIC-team verkent graag of deze ideeën ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Tweede keer samenwerken
Deze bijeenkomst vormde voor de tweedejaars studenten het sluitstuk van de module die in april begon met een gastcollege over de huidige High Impact Crime-aanpak in Rotterdam. Het was voor de tweede keer dat de opleiding IVK en het HIC-team van de gemeente Rotterdam samenwerkten. 

Straatinterviews als informatiebron
Een onderdeel van de opdracht was het voorbereiden, uitvoeren en analyseren van straatinterviews in de wijken. Studenten mochten de straatinterviews uitvoeren na de toestemming van de docenten en in goede afstemming met de gemeente. In de straatinterviews stonden de inbraakpreventietips centraal die de gemeente/politie uitdragen tijdens campagnes om woninginbraken terug te dringen. De studenten onderzochten bijvoorbeeld:

- Wat maakt dat bewoners deze tips al dan niet opvolgen?
- Wat dit doet met hun veiligheidsbeleving
- Hoe de betrokken actoren de preventieboodschap anders/beter kunnen overbrengen
- Met welke andere creatieve vormen van communicatie/nudging de Rotterdammers effectief kunnen worden bereikt.

‘Wij zijn supertrots’
Docent bij IVK Weys Qaran is blij met de samenwerking met gemeente Rotterdam om maatschappelijk betekenisvol te zijn en co-creërend onderwijs te verzorgen. Hij en zijn collega’s ontvingen meerdere complimenten over het niveau van de tweedejaarsstudenten. Bovendien is een van de groepen uitgenodigd door de stadsmarinier om een praatje te maken op de wijkpost in Hillesluis. “Wij zijn super trots!”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.