07
november
2023
|
08:47
Europe/Amsterdam

In gesprek met Arjen van Tol, strategische cirkel Manier van Werken

Werken in cirkels: collega’s delen hun ervaringen

Al geruime tijd werken collega’s in de strategische cirkels aan doelen van het Strategisch Plan van onze hogeschool. Hoe is het eigenlijk om te werken in deze interne netwerken? Welke rol vervullen deze collega’s, wat zijn hun ervaringen en wat valt ze op? En hebben ze nog tips voor ons? We maken een rondje langs de cirkels. Met deze keer:

Arjen van Tol, kernlid, evaluator en secretaris, strategische cirkel Manier van Werken
Opleidingsmanager Sociaal Juridische Dienstverlening en Associate degree Sociaal Financiële Dienstverlening

Arjen van Tol

Wat zijn je ervaringen tot nu toe, wat heb je geleerd, wat valt je op?
“Ik vind het werken in een cirkel op verschillende vlakken erg leuk. Zo kom ik in de cirkel in gesprek met collega’s waar ik anders nooit (zo intensief) contact mee zou hebben. Dat geeft onderwerpen een ander perspectief en is daarmee zeer verrijkend. Je hoort het verhaal ook eens ‘van de andere kant’. Dit zorgt voor wederzijds begrip en is daarmee heel waardevol.

Daarnaast geeft het een goed gevoel om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Inholland als geheel. Uiteraard doe ik dat in mijn functie van opleidingsmanager ook, maar vanuit die functie ben ik toch vooral bezig met de eigen opleidingen. In deze cirkel draag ik rechtstreeks bij aan alle Inholland-doelen: dat voelt goed.

Ten derde is het werken in een cirkel goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik leer een nieuwe manier van werken kennen, een manier die vanuit de basis echt anders is dan de huidige manier waarop we met elkaar werken, gebaseerd op een ander wereldbeeld. Hartstikke interessant!”

Wat verwacht je te kunnen bijdragen?
“Ik verwacht met de ideeën en gedachten die ik heb over hoe veranderingen in een organisatie tot stand komen, kan bijdragen om met elkaar te komen tot een andere manier van samenwerken. Om de manier van werken te veranderen, is het onder andere belangrijk te kijken waarom dingen nu gaan zoals ze gaan. Een ander principe is dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Misschien wel het belangrijkste is dat we verandering samen tot stand doen komen, bijvoorbeeld in de gesprekken die we elke dag met elkaar voeren.”

Wat heeft het werken in jouw cirkel tot dusver opgeleverd voor de hogeschool?
“Beslissingen kunnen sneller worden genomen. En er is meer waardering voor expertise dan positie, waardoor er betere beslissingen kunnen worden genomen. We zullen tijd moeten nemen om hiermee te oefenen.” 

Waarom zou je collega's willen aanmoedigen om mee te doen aan een cirkel?
"Het is  belangrijk dat we zoveel mogelijk collega's uit het primaire proces, zowel onderwijs als onderzoek, hierbij te betrekken. Dan is de manier van werken van invloed op de cultuur binnen de hele organisatie en draagt deze zo bij aan de beweging richting één Inholland. Bovendien is het onderwijs dat wij bieden aan onze studenten de bestaansreden van onze hogeschool.  Met z'n allen moeten we dat zo goed mogelijk faciliteren. Ook de strategische doelen zijn hierop gericht . Door deel te nemen aan een strategische cirkel, draag je daar dus aan bij. Wel is het goed te beseffen dat tijd die collega's aan een cirkel besteden, tijd is die zij niet kunnen vrijmaken voor andere activiteiten. Dat moeten we dus faciliteren. Het moet immers bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan onze studenten en niet ten koste daarvan gaan."

Wat vind je in het algemeen van deze  manier van werken? 
"Het is belangrijk om voor ogen te houden dat elke manier van werken een middel is en geen doel. Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop we nu werken in de strategische cirkels een heel geschikt middel is om onze doelen te bereiken. Doordat we in de cirkels werken met medewerkers van verschillende locaties en afdelingen, is het makkelijker om van elkaar te leren en gebruik te maken van expertise die er op andere plekken in de organisatie al is. Ook verspreiden ideeën zich sneller. Waar we voor moeten waken, is dat we in de cirkels ‘one size fits all-‘oplossingen bedenken. Contexten van opleidingen verschillen en het zijn de onderwijsteams zelf die het beste weten wat wel en wat niet werkt bij hun opleiding."

Benieuwd naar de cirkels en de projecten waaraan wordt gewerkt? Verken dan de cirkelpagina's. De pagina's van de cirkels Flexibel en Interdisciplinair leren en Profilerende thema's staan live. Eind februari verwachten we dat alle cirkels een eigen pagina hebben. Hou deze omgeving dus goed in de gaten! Vragen en antwoorden over de strategische cirkels vind je op Weten & Regelen.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Hanna Drenth
23
November
2023
Wat een mooi verhaal Arjen! En fijn deze serie om zo mee te kunnen lezen over de ervaringen van collega's in de cirkels.