Rotterdam,
10
maart
2021
|
16:02
Europe/Amsterdam

InCollab helpt ondernemers ook ná corona

Ruim vier maanden geleden ging de site van InCollab live en konden ondernemers prangende bedrijfsvraagstukken voorleggen aan studenten van Inholland. Inmiddels hebben verschillende ondernemers uit heel Nederland dat gedaan. Tot hun volle tevredenheid: "Fantastisch met hoeveel verve ze mijn probleem hebben aangepakt." Alle reden dus om ermee door te gaan. Niet alleen tijdens corona, maar ook daarna.

De coronacrisis vormde vorig jaar de aanleiding om te starten met leerwerkbedrijf InCollab. Het mes sneed daarbij aan twee kanten: studenten van Inholland kunnen bij InCollab stage lopen nu er door corona onvoldoende stageplekken zijn en ondernemers krijgen in deze moeilijke tijden hulp. Behalve dat de ondersteuning kosteloos is, is ook het multidisciplinaire karakter uniek voor InCollab: studenten van verschillende opleidingen kijken, ieder door hun eigen bril, naar een ondernemersvraagstuk. Een Board of Quality van docenten en vakexperts staat garant voor de kwaliteit van het eindadvies. Het grote verschil met een stagiair is dat InCollab sneller kan werken. Zodra een actuele vraag binnenkomt, worden meerdere studenten van verschillende opleidingen eraan gekoppeld en wordt het direct aangepakt. 

Steeds beter
Zo’n zestig vraagstukken zijn vanuit InCollab behandeld. De vragen waren net zo divers als de vraagstellers, van het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie voor een Rotterdamse zzp’er tot het optimaliseren van het personeelsbeleid van een groot regionaal bedrijf. De meeste vragen hadden niet direct met corona te maken, hoewel dat aanvankelijk wel de insteek was. Er bleek vooral ook behoefte aan ondersteuning in algemene zin rond bedrijfsvoering en groeimogelijkheden. InCollab is gaandeweg steeds beter gaan draaien. De kinderziektes zijn opgelost, de werkprocessen geprofessionaliseerd en de studenten gepokt en gemazeld.

"Natuurlijk kwamen we knelpunten tegen, net als elke startende onderneming," zegt student Giovanni van Dam, algemeen manager van InCollab. "Maar door problemen gelijk aan te pakken en met hulp van docenten en vakexperts slimme oplossingen te bedenken, gaat het van dag tot dag beter. Dat is het mooie van InCollab: we werken aan ons bedrijf terwijl de deuren al open zijn."

Proactief, professioneel……én gratis!
‘Fantastisch met hoeveel verve ze mijn probleem hebben aangepakt. En dat voor niks! Waar vind je dat nog?’ Aan het woord is een tevreden klant. Yvonne Heesen-Lammers vond dat de website van haar bedrijf Alert Verzuimspecialist wel een boost kon gebruiken. ‘Ik word heel blij van hun hulp. Ze doen mega hun best, zijn heel gemotiveerd en koppelen regelmatig terug. Ik voel me als zzp’er gesteund.’ Ook Mark Averdijk, manager operations van SMA Transport, is meer dan tevreden met de proactieve en professionele manier waarop InCollab meedenkt over mogelijkheden zijn transportbedrijf te verduurzamen. "Het was leuk om onze vraag bij deze jongeren neer te leggen. Wij kunnen zo’n frisse jonge blik goed gebruiken. Het zorgt voor een switch in onze hersenen." Zowel Mark als Yvonne ziet zichzelf wel weer eens een vraag bij InCollab indienen.

InCollab: ook voor vragen over de gevolgen van corona
Nu het ei succesvol is uitgebroed en het jong steeds volwassener wordt, kan InCollab de vleugels verder uitslaan. Ook na corona gaat InCollab verder met de vertrouwde dienstverlening, waarbij het accent voor 80 procent ligt op niet-covidvragen. ‘Ondernemers en MKB-bedrijven blijven ons opzoeken voor onze expertise in het multidiciplinair en creatief laten groeien van hun bedrijven,’ aldus Giovanni. Extra aandacht wordt besteed aan het bereiken van kwetsbare ondernemers (door bijvoorbeeld taalachterstanden). Om ondernemers te helpen die vanwege alle verschillende coronaloketten in Rotterdam en omgeving door de bomen het bos niet meer zien, richt MKB Rotterdam Rijnmond in samenwerking met InCollab/Inholland daarnaast een centraal coronaloket op. Dat loket zorgt ervoor dat vragen van ondernemers uit de regio op de juiste plaats terechtkomen.

Het gaat dan vooral om kwesties rondom de gevolgen van de coronacrisis – op weg naar herstel: hoe moet ik met schuldenlasten omgaan? Wat zijn de consequenties van een faillietverklaring? Ga ik dan ook privé failliet? Wat zijn de rechten en plichten tegenover mijn personeel? Studenten van InCollab faciliteren dit loket en vormen het voorportaal. Samen met een expertiseteam vanuit MKB Rotterdam Rijnmond en Inholland koppelen de studenten de inkomende vragen aan de aangewezen deskundigen/partners en houden ze toezicht op het proces. Het grote voordeel voor ondernemend Rotterdam-Rijnmond is dat het niet uitmaakt welke vraag zij stellen: ze krijgen altijd antwoord.

Nahied Rezwani, vestigingsdirecteur Inholland Rotterdam en domeindirecteur Business, Finance en Law en Pieter van Klaveren, voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond