04
december
2023
|
07:36
Europe/Amsterdam

Inholland is partner in ZHIA, een nieuwe alliantie van hogescholen regio Zuid-Holland

‘Samen voor een gezonde, gelukkige en duurzame regio’

Startmoment ZHIA

De Zuid-Hollandse Impact Alliantie (ZHIA) is vorige week gestart bij De Haagse Hogeschool. Vier hogescholen, waaronder Hogeschool Inholland, de provincie Zuid-Holland en de steden Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht werken daarin samen aan maatschappelijke vraagstukken. Ze richten zich als eerst op  thema’s als Gezondheid, zorg en welzijn, Duurzaamheid en Artificial Intelligence (AI). Praktijkgericht onderzoek moet daarbij leiden tot bruikbare en impactvolle oplossingen voor de regio en daarbuiten.

“Deze samenwerking past uitstekend in onze strategische pijler om aan maatschappelijke vraagstukken te werken”, zegt Inholland-collegelid Marije Deutekom in een reactie. “Door deze bundeling van krachten zijn we in staat om in de provincie gezamenlijk en interdisciplinair de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met behoud en ruimte voor iedere eigen expertise.”

Uitdagingen vragen om innovatieve, praktische oplossingen
De ZHIA richt zich op maatschappelijke uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt, stijgende gezondheidskosten, toenemende gezondheidsverschillen en zorgvraag, nieuwe bedreigingen op het gebied van veiligheid en een veranderend klimaat. Deze uitdagingen vragen om innovatieve praktische oplossingen. De vier Zuid-Hollandse onderwijs- en kennisinstellingen voelen zich hier verantwoordelijk voor. Als nieuwe alliantie pakken ze vanaf nu samen de handschoen op om op diverse thema’s hun bijdrage te leveren. Dat doen ze in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Startmoment ZHIA

ZHIA startte officieel in aanwezigheid van Jaap Smit, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, en vertegenwoordigers van alle betrokken partners. Voorzitter College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, Elisabeth Minnemann, is óók voorzitter van de stuurgroep van ZHIA. Zij zegt: “Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen als relevante kennisinstellingen, is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. We zetten daar graag onze tanden in. We kunnen het echter niet alleen. Om impact te kunnen maken, bundelen we de krachten binnen en buiten ZHIA om tot betere oplossingen te komen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Dankzij goede onderlinge banden en onze ligging binnen de dichtbevolkte metropoolregio, kunnen wij een sleutelrol spelen in de aanpak van de grote uitdagingen. Met onderzoek door lectoren en door onze afgestudeerden dragen we zo bij aan economische en sociale ontwikkelingen in de regio.”

Starten met de meest urgente thema’s
De Zuid-Hollandse hogescholen werken al langer samen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. ZHIA bouwt voort op die samenwerking en maakt het mogelijk om te versnellen op de drie grootste en meest urgente thema’s binnen de regio en daarbuiten. Het eerste thema is Gezondheid, zorg en welzijn, waar de vier hogescholen elkaar al eerder gevonden hebben in diverse onderzoekstrajecten. Eén daarvan is Vitale Delta. Als consortium zetten de hogescholen zich samen met een groot aantal partners in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud. De komende jaren wordt de samenwerking op dit thema versterkt en verduurzaamd door onder andere aan te sluiten bij regionale en landelijke agenda’s.

Duurzaamheid en AI
ZHIA gaat ook aan de slag met twee nieuwe thema’s. De eerste is Duurzaamheid. ZHIA vindt het belangrijk dat Nederland de transitie maakt naar een duurzame economie en samenleving. De hogescholen zetten onder meer in op energietransitie, productie van gezond en veilig voedsel en duurzame businessmodellen. Hiervoor wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën, waarmee het tweede nieuwe thema Artificial Intelligence (AI)  in beeld komt. AI is de allesbepalende technologie in de 21e eeuw. ZHIA wil aansluiten bij de ambities van de provincie Zuid-Holland op het gebied van AI. Een learning community AI gebruikt deze nieuwe technologie bij onderzoek, innovatie en het oplossen van arbeidsmarkttekorten. Uiteraard met aandacht voor privacy, mensenrechten en ethiek. In de toekomst volgen meer thema’s waar de ZHIA mee aan de slag gaat.

Groeiagenda provincie
De provincie Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de onderwijs- en kennisinstellingen hebben de afgelopen twee jaar een gezamenlijke visie ontwikkeld op de economische en sociale ontwikkeling van de regio. In deze Groeiagenda Zuid-Holland zijn maatschappelijke vraagstukken leidend. Die agenda geeft richting aan de inspanningen van ZHIA binnen het totale kennisecosysteem.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.