Utrecht/Delft,
04
maart
2021
|
09:58
Europe/Amsterdam

Innovatief onderwijs trekt nieuwsgierigheid ‘over grenzen heen’

Van Engelshoven enthousiast over transdisciplinaire stadsminor Inholland

Met een pitch over de nieuwe transdisciplinaire Inholland-minor Samen werken aan de toekomstige stad was projectleider Karin van Beckhoven (foto boven: links) begin deze week te gast bij de opening van het jaarlijkse Comeniusfestival voor onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Met als belangrijkste toehoorder demissionair minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven: “Het mooie van dit soort voorbeelden van onderwijsinnovatie dat ze de intrinsieke nieuwsgierigheid van ieder mens groter maken.”

In deze online editie van het Comeniusfestival draaide het om het belang van inclusief teamwork om hoger onderwijs vorm te geven en te innoveren. Vandaar de uitnodiging aan Karin van Beckhoven om over ‘haar’ minor te vertellen, die per september 2021 van start gaat. In de minor gaan Inholland-studenten van verschillende opleidingen aan de slag met grote maatschappelijke vraagstukken om zich goed voor te bereiden op hun toekomstige rol als professional. Voor de ontwikkeling van de minor werd in 2019 de Comenius Leaderschip Fellow-beurs toegekend, die drie jaar duurt.

“We integreren kennis uit verschillende disciplines en combineren dit met een participatieve aanpak”, legt zij uit in haar presentatie. “Hierbij werken studenten samen met overheden, ondernemers en burgers met als doel samen praktijkrelevante kennis en innovatieve oplossingen te creëren. Docenten, lectoren en onderzoekers van verschillende disciplines zijn hierbij betrokken. Het mooie is dat studenten zo in aanraking komen met kennis uit andere disciplines. Zo kun je een product maken die je niet enkel vanuit je eigen opleiding had kunnen maken.”

1 maart comenius festival 2

Hoe blijf je scherp op de leerdoelen?
“Er zijn burgers betrokken, beleidsmakers, docenten, professionals, studenten en dan ook over allerlei disciplines heen; dat klinkt erg ingewikkeld. Hoe zorg je ervoor dat je scherp blijft op de leerdoelen en dat het geen brij wordt waarin de student verzuipt?” wil de minister weten.

De minister kan gerust zijn, gezien de grondige voorbereiding van dit nieuwe onderwijstraject. Zo is er een adviseur onderwijsbeleid betrokken en wordt een visie op leren en toetsen opgesteld met leeruitkomsten op gebied van transdisciplinaire samenwerking. Vanaf het begin zijn ook mensen van onderwijsbeleid meegenomen om mee te denken hoe toetsing vorm kan krijgen. Verder is er vanuit verschillende kenniswerkplaatsen en living labs van Inholland al brede en nuttig toepasbare praktijkervaring.

Ook de ontwikkeling is transdisciplinair
Niet alleen de minor zelf, maar ook de ontwikkeling ervan is transdisciplinair. Zo bestaat het team uit docenten, adviseurs onderwijsbeleid, lectoren en onderzoekers van verschillende opleidingen. Ook studenten worden bij de ontwikkeling van de minor betrokken. 
En HR is aangesloten voor een professionaliseringstraject van docenten. Karin: “We doen dit alles ontwerpend met elkaar, waarbij we van en met elkaar leren. Durven ook om je eigen methoden los te laten en open staat voor andere kennis en vaardigheden. Die diversiteit willen we straks ook in de minor.”

Een mooie innovatie om nieuwsgierigheid te verbreden
Minister Van Engelshoven ziet in de Inholland-minor een mooie innovatie die studenten stimuleert hun nieuwsgierigheid te verbreden. “We willen wel dat studenten nieuwsgierig zijn en veel vragen stellen, maar vaak blijft dat beperkt tot vakgebieden: 'We willen we dat je nieuwsgierig bent, maar dan wel binnen dit vierkantje.' In jullie voorbeelden trekken jullie de nieuwsgierigheid over de grenzen heen waardoor studenten ook leren. Dat er ook mensen buiten het vakgebied zijn die hen kunnen helpen om vragen te beantwoorden.”

De minor Samen werken aan de toekomstige stad past volgens Van Engelshoven ook goed in de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’. “We willen minder concurrentie, minder ‘silo’s’, en juist samenwerking stimuleren op alle fronten. Tussen instellingen, tussen faculteiten, daar zit de toekomst. Het moet gaan om het succes van de student.“

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Eric Wiersma
04
March
2021
Leuk om te horen Karin, en natuurlijk hardstikke mooi dat onze minister van OC&W eveneens enthousiast is!