Delft,
12
februari
2021
|
15:28
Europe/Amsterdam

Innovatiepact Greenport West-Holland zet volgende stap in ‘doorbraakinnovaties’

Ook Inholland tekent voor een sterker innovatieklimaat in de groene sector

stock-photo-greenhouse-farming-on-the-fields-of-the-netherlands-1048940546.jpg

Samen met ruim 40 bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en overheden ondertekende Hogeschool Inholland vrijdag het vernieuwde Innovatiepact van Greenport West-Holland. Met als doel om het innovatieklimaat voor de regionale glastuinbouw te verbeteren. Dat gebeurt onder meer door Communities of Practice op te zetten voor ‘kansrijke doorbraakinnovaties’.

“Door deel te nemen aan het Innovatiepact versterken we het innovatieklimaat in de groene sector in de regio”, zegt collegevoorzitter Bart Combee, die het Innovatiepact namens Inholland ondertekende. “Ook onze studenten profiteren hiervan; ze kunnen deelnemen aan interessante projecten, bijdragen aan onderzoek en vaardigheden opdoen, die ze direct in de praktijk kunnen toepassen. Zo wordt ook hun positie op de arbeidsmarkt weer beter.”

download

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Voor een deel ontstaan innovaties als vanzelf in de praktijk. Maar er zijn onderwerpen en thema’s die meer inzet en energie vragen en tegelijk grote impact kunnen hebben: dit zijn de zogenoemde doorbraakinnovaties.

Een platform voor innovatie, verlengd tot 2025
Daarom startte de Greenport in 2018 met het Innovatiepact, dat door tientallen partijen werd ondertekend, waaronder Inholland. Het Innovatiepact is ingericht als platform voor innovatie: partners ontwikkelen samen ambities en werkagenda’s, op basis van mogelijke knelpunten bij ondernemers. Daarvoor worden onder meer bestaande initiatieven in kaart gebracht, tijdelijke coalities gevormd en projecten mogelijk gemaakt. Het Innovatiepact is nu verlengd tot 2025 en gaat door op de ingeslagen weg.

De resultaten tot dusver
De afgelopen jaren zijn op aansprekende thema’s samenwerkingen gestart, zoals op het gebied van human capital, digitalisering, functionele biodiversiteit, gezonde voeding, water en plastics. Het gaat in totaal om veertien onderwerpen. Bij veel van die onderwerpen zijn nu al concrete resultaten geboekt, zoals de start van een aantal Communities of Practice, de ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland en verschillende samenwerkingen en onderzoeken op het gebied van vertical farming.

Hogeschool Inholland is betrokken bij diverse lopende onderzoeksprojecten. Zo doet Inholland-lector Petra Biemans samen met onderzoekers van de Haagse Hogeschool onderzoek naar ‘duurzame learning communities’ voor ondernemers en hun medewerkers. Dit om meer resultaat te behalen uit de deelname aan publiek-private samenwerkingen in de Greenport.

Ander voorbeeld is de vorming van de Learning Community Greenport Horti Campus. Doel is leergemeenschap te realiseren waarin wo, hbo, mbo en bedrijven nauw samenwerken om innovatieve vragen vanuit het bedrijfsleven goed en snel op te kunnen pakken en een vernieuwingsimpuls te geven aan het beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er verschillende projecten rond vertical farming, glastuinbouw en de (circulaire) stad. Voorbeelden van projecten zijn ook te vinden in de recent verschenen onderzoeksbundel Goud zichtbaar maken van het Research & Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences van Hogeschool Inholland.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.