01
september
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Inspiratiebundel: gezond & sociaal in de regio

werkplaats-sociaal-domein-zuid-holland-zuid-inspiratiebundel-gezond-sociaal-in-de-regio-liggend

Hoe kan een scootmobiel bijdragen aan de gezondheid van een Rotterdammer? En hoe het ‘niet-pluis-gevoel’ van een huisarts aan de gezondheid van een Capellenaar? Bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners aan maatschappelijke vraagstukken werken, komt men steeds dichter bij het antwoord. Aangevoerd door Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland wordt gezocht naar sociale oplossingen ter versterking van preventie in het gezondheidsdomein. David ter Avest is als onderzoeker van Inholland betrokken bij het project en schreef er een inspiratiebundel over.

Razend enthousiast 
Een van de deelnemers aan de werkplaats en de inspiratiebundel is Netty Verschoor, voormalig manager Welzijn en Zorg bij Welzijn Capelle. Ze is razend enthousiast over het initiatief. Netty: “We leren als organisaties zoveel van elkaar in de werkplaats. En eerlijk is eerlijk: we hebben elkaar gewoon knoeperdhard nodig in de wijk.” Verspreid over achttien gemeenten staan tien leerrijke praktijken centraal. De variëteit is hoog: van kleine initiatieven en lokale projecten tot grotere pilots, campagnes en samenwerkingsprogramma’s. 
 

David ter Avest, onderzoeker lectoraat Dynamiek van de Stad

We hebben een leeromgeving gecreëerd waarbij we vanuit beleid, praktijk en onderwijs ideeën en projecten uitwisselden, én stevige discussies voerden over de toekomst van welzijn en zorg.

David ter Avest, onderzoeker lectoraat Dynamiek van de Stad

Scootmobiel-pilot 
Monique Liet, projectleider Rotterdamse aanpak overgewicht en obesitas bij de Gemeente Rotterdam, komt ook aan het woord in de bundel. Zij ziet een grote meerwaarde in de samenwerking tussen de professionals in de uitvoering, beleidsmakers, studenten en burgers. Monique is als deelnemer aan de werkgroep Gezond-sociaal aanjager geweest van de Scootmobiel-pilot: een thema waar verschillende gemeenten in de regio op zijn aangehaakt. “Samen met studenten van Inholland doken we in de vraag: wat wordt er door de WMO-adviseur van de gemeente uitgevraagd op het moment dat er iemand voor zijn neus staat met de wens voor een scootmobiel? Een opvallend resultaat is dat er geen vragenlijst wordt gebruikt en dat er niet naar de achterliggende leefstijlproblemen van de aanvrager wordt gekeken: waaróm heeft de persoon in kwestie eigenlijk de wens voor een scootmobiel? En hoe kunnen buurtorganisaties helpen om die problemen te verkleinen?” 

Breder uitvragen 
Volgens Monique is het ongelofelijk belangrijk dat leefstijl wordt meegenomen in de uitvraag: “Heeft iemand overgewicht? Dan zou de WMO-adviseur deze persoon moeten attenderen op de diëtist om de hoek. Heeft de aanvrager last van zijn rug? Dan is de gymclub in de buurt wellicht geschikt.” In het vervolgonderzoek gaan studenten aan de slag met de aanbevelingen, zoals het ontwikkelen van een vragenlijst waardoor ook leefstijl wordt meegenomen. Daarnaast zullen de studenten een tool maken zodat verwezen kan worden naar het bestaande aanbod in de wijk, op het moment dat iemand een scootmobiel aanvraagt. “Al met al, een mooie samenwerking om tot verbetering te komen in het werkveld.” Monique kijkt uit naar het vervolg. “We doen het met elkaar!” 

Vage klachten 
Terug naar Netty: zij werkte aan het ouderenproject Kwetsbare Capellenaren. Netty: “Een enorm succes! Door dit project ontstaat er kruisbestuiving tussen de verschillende welzijnsorganisaties en initiatieven in de buurt. Stel je voor: een oudere heer komt wekelijks bij de huisarts met vage klachten. Een beetje last van dit en dan weer van dat. De huisarts krijgt er de vinger niet achter. Logisch ook, want een huisarts kijkt meestal alleen naar de medische kant van een patiënt. Bij deze meneer spelen echter heel andere zaken een rol bij zijn ongemakken: hij is eenzaam en heeft geldproblemen.” 

Niet-pluisgevoel 
Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n kwetsbare Capellenaar met die achterliggende problemen geholpen wordt? Netty: “We hebben een ouderencoach in het leven geroepen. Bij een ‘niet pluis’-gevoel belt de huisarts de ouderencoach. Die kijkt hoe de man in kwestie weer lekker mee kan doen met het leven. Wat vindt hij diep in zijn hart leuk, daar sluiten we op aan. Vaak koppelen we een maatje aan een oudere. Dan kunnen ze samen naar de markt of een bakkie koffie drinken. Soms kijkt de coach of de buren wellicht iets kunnen betekenen. Zo wordt er weer een sociaal netwerk rond deze persoon gelegd.” Van de huisarts kreeg Netty vervolgens regelmatig positieve feedback: “Hij kijkt weer vrolijk uit zijn ogen,” hoorde ik dan. Hoe fijn is dat!? Het moet vanzelfsprekend worden dat we elkaar versterken. Dan is dat extra subsidiegeld ook niet meer nodig én heb je een blijvend resultaat.” 
 

Ik zou elke sociale organisatie aanraden om mee te doen met de nieuwe werkplaatsronde. Dus bij deze: ben je een sociale organisatie: meld je aan!

Netty Verschoor, voormalig manager Welzijn en Zorg bij Welzijn Capelle

Voorkomen zwaardere zorg 
Deze en andere leerrijke projecten tonen dat ze een brede definitie van gezondheid hanteren, waarbij welzijn een prominente plaats krijgt om (zwaardere) zorg te voorkomen of uit te stellen. Deze - vaak wijkgerichte - projecten introduceren nieuwe functies om verbindingen tussen domeinen aan te jagen en zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden om van en met elkaar te leren. 

Nieuwsgierig geworden? Lees de inspiratiebundel

Geïnspireerd door dit project? En vind jij dat het anders moet en anders kan binnen het sociaal domein? Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert op 17 november een slotconferentie. Meld je aan voor deze bijeenkomst in Rotterdam.