Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
september 2016 t/m december 2022
Locatie
Rotterdam
Contact
Guido Walraven

Het doel van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken: onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, sociaal ondernemers, bewoners en cliënten.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In de werkplaats werken onderzoekers en professionals samen aan concrete vraagstukken uit de werkpraktijk. Deze worden door de betrokkenen uit het werkveld ingebracht en door de onderzoekers van wetenschappelijke reflectie voorzien. In processen van kenniscoproductie wordt samen gewerkt aan een aanpak van de ingebrachte vraagstukken, die recht doet aan de praktijksituatie, maar stevig is ingebed in wat in wetenschap al bekend is over het vraagstuk in kwestie en hoe die kan worden aangepakt.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De Werkplaats zit dicht op de uitvoeringspraktijk. Ondersteuning, onderzoek, ontwikkeling en onderwijs in cocreatie zijn belangrijke ingrediënten voor het doen slagen van de onderlinge samenwerking. Dit gebeurt in leeromgevingen zoals leerkringen, werkgroepen en werkteams en door het organiseren van activiteiten zoals workshops en kenniscafé's. Een belangrijk doel van de deelnemers aan de Werkplaats is in regionaal verband te leren van elkaar en te komen tot meerwaarde voor de verschillende doelgroepen, waaronder sociaal professionals, beleidsmakers, docenten sociaal werk en bewoners.
Voor meer informatie zie: werkplaatssociaaldomeinzhz.nl of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Zoals bij alle andere projecten van het lectoraat Dynamiek van de Stad ook, is het werkveld hier partner, waar samen mee wordt gewerkt aan kenniscoproductie.

Wat zijn de verwachte resultaten?

De Werkplaats helpt professionals in het sociaal domein beter om te gaan met de uitdagingen van hun vak door hen te ‘empoweren’ en inzichten aan te bieden uit de wetenschap, die zij, na een eigen vertaalslag, direct in de praktijk kunnen brengen.

"In de Werkplaats heerst een grote bereidheid om samen te denken, leren en doen. Het mag mislukken, als je maar leert."

Erna Hooghiemstra, voorzitter Werkplaatsen Sociaal Domein

De onderzoekers van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Hogeschool Rotterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Vlaardingen, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Ridderkerk, gemeente Nissewaard, verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, wijkteams, onderzoeksinstellingen, sociaalondernemingen, bewoners- en cliëntenorganisaties.

Nieuws vanuit Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid:

Werk samen met Guido

Kom in contact en stel je vragen