Rotterdam,
14
mei
2019
|
09:09
Europe/Amsterdam

Inspirerend kenniscafé Impact reporting voor MKB

Op zoek naar een goede balans in people, planet en profit

"Impact-rapportage daagt ondernemers en organisaties uit om te sturen op waardecreatie voor people, planet en profit", aldus Marleen Bartelts-Schilt, docent-onderzoeker van de Inholland-onderzoekslijn Finance & Accountancy. Tijdens het kenniscafé op donderdagmiddag 9 mei bij Hogeschool Inholland Rotterdam kwamen verschillende vraagstukken over impactreporting aan bod.

Tijdens het kenniscafé is gesproken over de praktische aanpak voor een impact rapport, zoals het verzamelen en berekenen van gegevens. Vierdejaarstudenten van de opleiding Finance & Control deelden de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van impactreporting in jaarverslagen van organisaties in de bouw, olie en offscore en woningbouwverenigingen. 

Rapporteren over impact is voor beursgenoteerde organisaties in Nederland een verplichting sinds 1 januari 2017. In jaarverslagen vanaf 2017 verantwoorden organisaties welke positieve impact zij hebben gerealiseerd op people, planet en profit. Daar hoort ook bij dat organisaties rapporteren over schade die zij hebben toegebracht aan people en planet, oftewel welke externe kosten organisaties hebben veroorzaakt met haar activiteiten. Het rapporteren over impact biedt organisaties in ieder geval stof tot nadenken.

Veel midden- en kleinbedrijven willen sturen op het realiseren van positieve impact op mens en milieu en halen daarmee mooie resultaten. Stakeholders zijn geïnteresseerd in deze resultaten. Impactrapportages helpen deze ondernemers zeker om aan hun stakeholders duidelijk te maken welke impact zij realiseren op mens, milieu, relaties en/of andere waarden. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.