11
juli
2023
|
17:07
Europe/Amsterdam

Internationale e-learning Mondzorg in de maak

800_img-6282

Hoe kunnen studenten mondzorg, tandheelkunde, social work en verpleegkunde samen de mondgezondheid bij kwetsbare groepen verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs geschikt is voor alle studenten die met mondzorg te maken hebben? En hoe kunnen EU-partnerinstellingen profiteren van elkaars kennis? Dr. Janneke Scheerman, docent Mondzorgkunde bij Hogeschool Inholland en betrokken bij het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Verpleegkunde en Medische Technologie, vertelt over het postdoctoraal onderzoek en hoe het Europese Erasmus+ onderwijsontwikkelingsproject, waar ze projectcoördinator is, antwoorden gaat bieden op deze vragen.

Een goede mondgezondheid is een essentieel onderdeel van de algemene gezondheid van mensen en draagt bij aan het welzijn en de kwaliteit van leven. Toch vormt een slechte mondgezondheid nog steeds een groot gezondheidsprobleem in Europa, vooral voor kwetsbare patiëntengroepen, zoals kwetsbare ouderen, mensen met een ernstige psychische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking. Deze patiëntengroepen verdienen speciale aandacht bij het ontvangen van mondzorg, zoals gespecialiseerde kennis en vaardigheden, meer bewustzijn en aandacht. Maar hoe?

Van postdoctoraal onderzoek naar onderwijsontwikkeling

Janneke vertelt enthousiast over haar postdoctoraal onderzoek dat gaat over het gebruik van ‘teledentistry’ bij kwetsbare patiëntengroepen, zoals in de GGZ. ‘Teledentistry’ is het gebruik van digitale middelen om op afstand mondzorg te leveren. Om de mondzorg bij deze groep te verbeteren, onderzoekt Janneke of ‘teledentistry’ ingezet kan worden om de zorg efficiënter te maken en (interprofessionele) communicatie te verbeteren (zie voor meer informatie deze publicatie). 

Om de onderzoeksresultaten te integreren in het onderwijs hebben Prof. Dr. Berno van Meijel, lector van het lectoraat GGZ Verpleegkunde, en Janneke samen met EU-partners een Europese onderwijssubsidie (zgn. Erasmus+) binnengehaald. De betrokken EU-partners zijn het ziekenhuis en de Universiteit van Montpellier (Frankrijk), de Universiteit van Leiria en Universiteit van Lisboa (Portugal) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA, Nederland). 

thumbnail_IMG_0220Eerste transnationale bijeenkomst april jl. in Lissabon. V.l.n.r. Claar Wierink (ACTA); Nicolas Giraudeau (Montpellier); Sophie Houpt-Aa (Inholland), Henrique Luis (ULisboa); Janneke Scheerman (Inholland); Maria dos Anjos Coelho Roderigues Dixe (Leiria), Teresa Maria Beatriz Albuquerque (ULisboa); Luis Luis (Leiria); Sandra Ribeiro Graca (ULisboa); Vincent Assuncao (ULisboa); Sheila Gopie (Inholland).

Sinds januari 2023 is dit Erasmus+ project genaamd ‘Oral Health Cooperative Partnership’ van start gegaan. In dit project wordt onderwijs ontwikkeld dat zich richt op interprofessionele mondzorgverlening. Momenteel wordt het onderwijs wordt voornamelijk in een mono-professionele aanpak gegeven. Wanneer zorgprofessionals samenwerken zal de mondzorg beter geïntegreerd wordt in het verlenen van de algemene zorg. Daardoor kunnen mondziekten en bijhorende risicofactoren eerder worden herkend, verbetert de mondgezondheid en uiteindelijk de kwaliteit van leven van deze mensen. Uit onderzoek blijkt dat het bij mondhygiënisten, tandheelkundigen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers ontbreekt aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om interprofessioneel goede mondzorg te waarborgen voor kwetsbare patiëntengroepen. En dit is speelt zowel in Nederland als ook op internationaal niveau. 

Interprofessionele en internationale e-learning ‘Oral Health Cooperative Partnership’

De e-learning richt zich op studenten van de opleidingen mondzorgkunde, tandheelkunde, verpleegkunde en social work uit Nederland, Frankrijk en Portugal. In samenwerking met de Europese partnerinstellingen worden in twee jaar tijd drie onderwijsmodules ontwikkeld: een module voor studenten met een tandheelkundige achtergrond, om de deficiënties bij deze studenten weg te werken; Een tweede module is voor studenten met een niet-tandheelkundige achtergrond (zoals social work en verpleegkunde) om de studenten tandheelkundige kennis en vaardigheden te leren; In een derde module leren de studenten van alle opleidingen interprofessioneel mondzorg te verlenen. Alles wordt ontwikkeld in het Engels waarbij ieder land er zelf voor kan kiezen om het naar eigen taal te vertalen. Bij de ontwikkeling van de materialen worden uiteraard ook studenten en professionals betrokken.

Samenwerking tussen EU-partners, beroepsverenigingen, de WHO, werkveld en studenten

Om onderwijs goed te laten aansluiten met de behoeften van de maatschappij en studenten, is onderlinge samenwerking met verschillende partijen daarbij essentieel. Tussen deelnemende landen natuurlijk, maar ook tussen organisaties zoals de Europese Vereniging van Mondhygiëne (EDHF) of de WHO, opleidingen, het werkveld, studenten én natuurlijk binnen Hogeschool Inholland zelf.  

“We zijn in januari dit jaar gestart en afgelopen april was de eerste transnationale bijeenkomst in Lissabon. We hebben het daar met de EU-partners uitgebreid gehad over de competenties van onze studenten en zijn de leeruitkomsten van de modules vastgesteld. Deze eerste mijlpaal is nu samen met Prof. Dr. Berno van Meijel en o.a. Sophie Houpt, docent mondzorgkunde, en Sheila Gopie, docent Social Work, in Lissabon bereikt, op naar de volgende mijlpaal!”