Rotterdam,
08
oktober
2019
|
11:41
Europe/Amsterdam

Kenniscafé Nieuwkoop: broedplaats voor ecologie, economie en recht

29 oktober bij Inholland Rotterdam

shutterstock_1062363797

Hoe kan het recht worden ingezet om natuurwaarden en leefbaarheid te beschermen? En welke waarden moeten, kunnen en behoren te worden beschermd? Deze vragen staan dinsdag 29 oktober centraal tijdens het Kenniscafé Nieuwkoop: broedplaats voor ecologie, economie en recht bij Inholland Rotterdam. Iedereen met interesse in dit onderwerp is welkom.

Het Kenniscafé wordt georganiseerd door de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, de Inholland-onderzoekslijn Toegankelijkheid van het Recht en de Inholland-opleidingen Landscape & Environment Management en Finance & Accountancy.

De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop is opgericht om vorm en inhoud te geven aan de transitie naar een meer circulaire economie en de duurzame ontwikkeling binnen de gemeente Nieuwkoop. In het Kenniscafé wordt de dynamiek van dit gebied vanuit verschillende invalshoeken aan de orde gesteld en besproken.

Ecologische, juridische en economische vraagstukken
Een van de sprekers is Hans Blom, natuurgids bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Nieuwkoop. Hij coördineert de monitoring van otters in de Nieuwkoopse Plassen voor de Zoogdiervereniging Nederland. Hans studeerde privaat- en strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook adviseert en ondersteunt hij als zelfstandig ondernemer organisaties bij duurzaamheidsvraagstukken.

Vanuit de ecologische, juridische en economische invalshoek komen er tijdens het kenniscafé diverse vragen aan de orde, zoals:

  • Wat is de impact van de Europese Habitatrichtlijn en de Nederlandse natuurbeschermingswetgeving op de gebieden die grenzen aan de Nieuwkoopse Plassen?
  • Wat zijn de monetaire en niet monetaire waarden van de Nieuwkoopse Plassen?
  • Hoe verhouden die niet monetaire waarden zich tot de vooronderstelde economische waarde van het vliegverkeer rondom Schiphol?
  • Wat zou moeten prevaleren: ecologie of economie of is er een combinatie mogelijk?
  • Over welke ecologische waarden gaat het hier of zou het hier moeten gaan?
  • Hoe kan het landschap beter ingericht of benut worden en wat zou er dan moeten gebeuren?
  • Hebben veehouders een toekomst in en om natuurgebieden?

Speciaal voor studenten zijn er mogelijkheden om over stages of afstudeeropdrachten van gedachten te wisselen.

Locatie: Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90, Zaal Huiskamert (rechtdoor bij de ingang op de begane grond)

Datum/tijd: 29 oktober 2019, 16.00 tot 18.00 uur

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.