Toegankelijkheid van het Recht

Over Toegankelijkheid van het Recht

Toegankelijkheid van het Recht is onderdeel van de onderzoeksgroep Recht & Veiligheid en richt zich voornamelijk op de vraag hoe de toegang tot recht laagdrempeliger, goedkoper en innovatiever kan worden georganiseerd. Lector Ineke van den Berg doet met haar team onderzoek naar human centered design (toegankelijke juridische dienstverlening, waarin de mens centraal staat), en legal empowerment (versterking van de juridische vaardigheden en kennis bij burgers en ondernemers om hun weerbaarheid te vergroten)

Voor onderwijs én werkveld

Buiten Inholland heeft de onderzoekslijn contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met mogelijkheden om het recht toegankelijker te maken. Samenwerking is gericht op uitvinden wat werkt in de praktijk van de juridische dienstverlening. Hierbij gaan ze uit van klantgerichte dienstverlening, een combinatie van legal design, legal technology en recht, die aansluit bij wat mensen kunnen en willen.

Onderzoeksthema's

Onderzoek binnen de onderzoekslijn focust zich onder meer op de beste aansluiting van juridische dienstverlening op de wensen van burgers, zzp’ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de steeds verder digitaliserende wereld. Centraal staan vragen als:

  • Hoe kunnen we zorgen dat deze groepen steeds beter zélf kunnen vinden hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen, en hun problemen oplossen?
  • Hoe kan de inzet van mediation en/of andere vormen van (online) geschilbeslechting (legal empowerment) hier een bijdrage aan leveren?
Ineke van den Berg
lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail

Wij werken samen met

OR&V werkt nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix) en ondersteunt organisaties die zich met vraagstukken op het vlak van recht en veiligheid geconfronteerd zien, zoals gemeenten, departementen, politie, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven of bijvoorbeeld bewonersorganisaties. 

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Mery Schiif.
Telefoon
0622790943