Toegankelijkheid van het Recht

Over Toegankelijkheid van het Recht

Toegankelijkheid van het Recht is onderdeel van de onderzoeksgroep Recht & Veiligheid en richt zich voornamelijk op de vraag hoe de toegang tot recht laagdrempeliger, goedkoper en innovatiever kan worden georganiseerd. Lector Ineke van den Berg doet met haar team onderzoek naar human centered design (toegankelijke juridische dienstverlening, waarin de mens centraal staat), en legal empowerment (versterking van de juridische vaardigheden en kennis bij burgers en ondernemers om hun weerbaarheid te vergroten)

Voor onderwijs en werkveld

Buiten Inholland heeft de onderzoekslijn contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met mogelijkheden om het recht toegankelijker te maken. Samenwerking is gericht op uitvinden wat werkt in de praktijk van de juridische dienstverlening. Hierbij gaan ze uit van klantgerichte dienstverlening, een combinatie van legal design, legal technology en recht, die aansluit bij wat mensen kunnen en willen.

Samenwerken met Toegankelijkheid van het Recht

OR&V werkt nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix) en ondersteunt organisaties die zich met vraagstukken op het vlak van recht en veiligheid geconfronteerd zien, zoals gemeenten, departementen, politie, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven of bijvoorbeeld bewonersorganisaties.

Onderzoeksthema's

Onderzoek binnen het lectoraat focust zich onder meer op de beste aansluiting van juridische dienstverlening op de wensen van burgers, zzp’ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de steeds verder digitaliserende wereld. Centraal staan vragen als:

 • Hoe kunnen we zorgen dat deze groepen steeds beter zélf kunnen vinden hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen, en hun problemen oplossen?
 • Hoe kan de inzet van mediation en/of andere vormen van (online) geschilbeslechting (legal empowerment) hier een bijdrage aan leveren?

De lectoren van Toegankelijkheid van het Recht:

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Inholland.WWW.Core.ViewModels.ContactpersonViewModel.InitCommonProperties(UmbracoHelper umbraco) in D:\Agents2018\Build\Agent2\_work\50\s\Inholland.WWW.Core\ViewModels\ContactpersonViewModel.cs:line 80
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_contactpersonBlock_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\contactpersonBlock.cshtml:line 3
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Inh_Base_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\Views\Partials\grid\editors\Inh-Base.cshtml:line 21
Janet van de Bunt
Janet van de Bunt
Janet van de Bunt
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Toegankelijkheid van het Recht:

Werk samen met de onderzoekers van Toegankelijkheid van het Recht

Kom in contact en stel je vragen

Teamondersteuner Saskia Siwoer
Telefoon
0621115291