20
maart
2024
|
10:59
Europe/Amsterdam

‘Brede, maatschappelijke thema’s vereisen een integrale benadering vanuit meerdere lectoraten tegelijk’

Kenniscentra Business, Finance & Law samengevoegd

attractive-wind-farm-engineers-looking-450w-1259335933.jpg

Praktijkgericht onderzoek is een van de twee benen waarop Hogeschool Inholland staat. Zetten we daarin een stap vooruit, dan kan het andere been (ons onderwijs) volgen. Zo willen voortgang boeken op brede maatschappelijke thema’s. Vanuit die gedachte heeft het domein Business, Finance & Law (BFL) sinds vorig jaar de onderzoekskracht gebundeld in één kenniscentrum. “Want brede, maatschappelijke thema’s vereisen een integrale benadering.”

Hans Bossert is naast lector Finance & Accountancy voorzitter van het kenniscentrum BFL. “Historisch was de vreemde situatie ontstaan dat ons domein de beschikking had over twee kenniscentra. Dit belemmerde een goede samenwerking, wat zonde was, omdat we met elkaar zo veel te doen hebben op het gebied van de veerkrachtige samenleving en duurzame leefomgeving. Deze brede, maatschappelijke thema’s vereisen een integrale benadering vanuit meerdere lectoraten tegelijk, binnen het domein van BFL én daarbuiten.”

Wij kunnen in een vroeg stadium ontwikkelingen in andere domeinen onderzoeken op financiële, economische, organisatorische en juridische aspecten, zodat vernieuwingen ook echt van de grond kunnen komen.

Hans Bossert, lector Finance & Accountancy Hogeschool Inholland

Positie praktijk gericht onderzoek
De samenvoeging van de onderzoeksactiviteiten binnen één kenniscentrum doet volgens Hans ook recht aan de positie die het praktijkgericht onderzoek aan het verwerven is. “Er is maatschappelijk gezien veel behoefte aan en vraag naar praktijkgericht onderzoek. Opdrachtgevers en subsidieverstrekkers willen werken aan concrete oplossingen die toepasbaar en houdbaar zijn. Hogeschool Inholland kan hierin een kennispartner zijn, omdat we naast onderwijs het onderzoek als kerntaak opvatten. Beide takken versterken elkaar, bijvoorbeeld doordat we met nieuwe inzichten uit onderzoek het onderwijs verbeteren.”

Kracht van BFL
Oplossingen toepasbaar en houdbaar maken: daar ligt onder meer de kracht van BFL, stelt Hans. “Neem de kringlooplandbouw. Vanuit ecologisch oogpunt is die zeer wenselijk, maar verdien je er ook een goede boterham mee? Is het bedrijfseconomisch interessant? Wij kunnen in een vroeg stadium ontwikkelingen in andere domeinen onderzoeken op financiële, economische, organisatorische en juridische aspecten, zodat vernieuwingen ook echt van de grond kunnen komen.”

Onderzoeksagenda in de maak
Daarnaast hebben de lectoren, (docent-)onderzoekers en studenten van BFL van oudsher eigen thema’s die ze oppakken, van duurzaam ondernemerschap en persoonlijk ondernemerschap tot toegankelijkheid van het recht en veiligheidsbeleving. “Met al onze verschillende lectoraten werken we nu aan een gedeelde onderzoeksagenda en één kwaliteitssysteem. Het feit alleen al dat we zijn samengevoegd, betekent dat we elkaar beter leren kennen en automatisch nieuwe mogelijkheden ontdekken. We zijn in één klap in omvang gegroeid en daarmee in staat grotere projecten binnen te halen.”

Docenten die bijvoorbeeld één dag in de week als onderzoeker een eigen interessegebied willen uitdiepen nodig ik graag uit om met ideeën te komen.

Hans Bossert, lector Finance & Accountancy Hogeschool Inholland

Koppeling met onderwijs
BFL zet verder in op een sterke koppeling tussen onderzoek en onderwijs. “Met het inbrengen van onderzoeksresultaten en door studenten bij onderzoek te betrekken verbeteren we het onderwijs. En met verdubbeling van het aantal docent-onderzoekers kunnen we als onderzoeksgroep ook meer doen. Die wisselwerking is niet alleen goed, maar ook leuk. Denk aan docenten die bijvoorbeeld één dag in de week als onderzoeker een eigen interessegebied verder kan uitdiepen. Ik nodig ze graag uit om met ideeën te komen.”

Samen met werkveld
Ook de samenwerking met het werkveld is al jaren stevig. “Het bedrijfsleven is direct betrokken bij het formuleren van nieuwe onderzoeksopdrachten. Het is het uitgangspunt van praktijkgericht onderzoek: eerst nagaan waar organisaties en professionals in de praktijk mee te maken hebben en dan met theorie en nader onderzoek een antwoord daarop ontwikkelen volgens methodisch zeer strenge maatstaven. In kenniswerkplaatsen geven studenten daar invulling aan door deelopdrachten uit te voeren bij de bedrijven zelf. Deze dynamiek met het werkveld en het onderwijs maakt het praktijkgericht onderzoek zo boeiend.”

Lees ook →

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.