Alkmaar, Haarlem,
10
februari
2023
|
13:46
Europe/Amsterdam

Kenniswerkplaats Den Helder: samen al doende leren

Studenten op zoek naar duurzame oplossingen voor een leefbaar Den Helder

Studenten van hbo, mbo en het voortgezet onderwijs gingen de afgelopen maanden met gemeente Den Helder, organisaties en inwoners op zoek naar concrete oplossingen voor actuele problemen. Daarvoor werken 170 studenten van 14 verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, Vonk en MBO Life Sciences intensief samen in tien verschillende ‘kenniswerkplaatsen’ gericht op het behoud van de woon- en leefbaarheid van Den Helder. Hun bevindingen werden op 26 januari gepresenteerd in theater De Kampanje.

“Het gaat hier om dingen die echt spelen in de gemeente”, zegt Marlies, student hbo-Verpleegkunde bij Inholland Alkmaar. “Dus geen fictieve casus van school, maar échte belangen van échte mensen met wie je in gesprek moet. Samen leren door te doen, dat maakt dit zo ontzettend uitdagend.”

Kwetsbare ouderen
In de Helderse wijk De Schooten werkten zowel studenten van hbo-Verpleegkunde als van Social Work aan het verbeteren van de positie van kwetsbare ouderen in wooncomplex Florence. Zo zochten Verpleegkunde-studenten naar manieren om de koppeling tussen formele en informele zorg te optimaliseren. Hun advies: regelmatiger multidisciplinair overleg met alle zorgpartijen. Tegelijkertijd vroegen studenten Social Work de bewoners onder andere wat zij graag zien in een hulpverlener en hoe de onderlinge saamhorigheid kan worden versterkt. Anne-May en Andrew, beiden studenten Social Work: “Dat heeft geleid tot vaste koffieochtenden en de organisatie van een buurt-BBQ om iedereen samen te brengen. In onze gesprekken kregen we de meest prachtige, persoonlijke verhalen te horen - wat ligt er toch een hoop mooie geschiedenis in Den Helder. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat deze mensen zich nu gehoord voelen.”

Circulaire wijk
Wijkplatform De Schooten noemt de blik waarmee jongeren naar de omgeving kijken creatief en verfrissend. “En vergis je niet, ze weten waar ze het over hebben! Voor ons levert dat interessante ideeën en bespreekitems op voor de wijk.” Mbo-studenten Mechatronica van Vonk bijvoorbeeld bedachten innovatieve oplossingen om de verminderde waterkwaliteit en biodiversiteit van de openbare vijver bij De Schooten aan te pakken. “Heel gaaf hoe je wetenschap en techniek kunt inzetten om een concreet probleem voor de buurt op te lossen”, zegt student Bart enthousiast. “Dus niet alleen: welke innovaties zijn er toepasbaar? Maar ook: wat willen de omwonenden? Superinteressant om dat te combineren.”

Energietransitie
Voor het havengebied onderzochten hbo-studenten Finance & Control en Elektrotechniek de mogelijkheden voor groene walstroom. Hugo Booms, docent-onderzoeker Finance & Accountancy bij Inholland: “Als grote schepen na het aanmeren direct kunnen inpluggen op groene stroom, scheelt dat enorme hoeveelheden uitstoot. Port of Den Helder staat voor grote uitdagingen op dit vlak en dan is het prettig als er iemand met je meedenkt. Onze studenten hebben zich toegelegd op het ontwerp en de business case van dit soort stroomvoorzieningen en werkten daarvoor ook gedeeltelijk samen. Wat is er technisch allemaal nodig? Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Op deze manier denken zij na over vraagstukken waarmee de wereld op dit moment te maken heeft.”

De regio als klaslokaal
Voor Henriette Weerstand van Vonk betekent de samenwerking met onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid een win-winsituatie voor alle partijen. “Inwoners krijgen hun stem terug, studenten vinden het geweldig om zich over maatschappelijke problemen te buigen en via de betrokkenheid van Pro-bedrijven bij de projecten worden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd en gestimuleerd. Verder zijn zowel studenten als docenten buiten de school aan de slag, waardoor zij kennismaken met de (stand van de) actuele arbeidsmarkt. Want die is voortdurend in beweging. Zo helpt de kenniswerkplaatsmethodiek het onderwijs om aangesloten te blijven.”

Vliegwiel
Ook de vertegenwoordigers vanuit de gemeente zijn zeer te spreken over de initiatieven. “Goed om te zien dat we het aandurven om met jongeren na te denken over de uitdagingen die er zijn in Den Helder”, zegt wethouder Petra Bais. Gebiedsregisseur Simon Broersma ziet in de kenniswerkplaatsen een geweldige tool om studenten en professionals samen te brengen. “Het onderzoek levert mooie adviesrapporten op, waar onze inwoners echt wat aan hebben. De uitdaging is nu: hoe gaan wij dit als gemeente oppakken? Ik hoop dat we door mensen met elkaar in contact te brengen een mooi vliegwieleffect kunnen creëren.”

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Gerard van Bakel
28
February
2023
Wat een geweldige initiatieven van jullie. Top!! Ik zie in jullie nieuwe aanstormende leden van de 2de of 1ste kamer. Bij jullie gebeurd er tenminste wat, en word er over nagedacht en aangepakt. In Den Haag kunnen ze daar een voorbeeld aan nemen. Ga zo door beste mensen !!!
Wel heb ik bij het onderwerp: kwetsbare ouderen, een uitdaging voor jullie.
Het zou fantastisch zijn als jullie via de andere hogescholen, of in samenwerking met hen, dit project door heel Nederland zouden kunnen bewerkstelligen, of te wel, in ieder gemeente. Ik weet zeker dat daar heel veel belangstelling voor is. Beste mensen ga zo door waar jullie met z'n allen mee bezig zijn. Daar word Nederland beter van.
Met vriendelijke groet. Gerard van Bakel, ex werknemer (20 jaar) Hogeschool Haarlem
Marian Blankman
10
February
2023
Mooi om dit te lezen als oud inwoner van Den Helder (daar geboren en getogen tot mijn 19de).