Diemen,
09
juli
2019
|
14:11
Europe/Amsterdam

Kick-off SDG World Tour in New York

SDG Aan boord van de Clipper Stad Amsterdam

Diemense studenten uit het Domein Creative Business willen een bijdrage leveren aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties in 2015 zijn opgesteld. Onlangs zijn studenten Charissa Rajaram en Mijntje Verkaik naar New York getogen voor de kick-off van de SDG World Tour. Zij werden vergezeld door Philippa Collin, docent en onderzoeker, en Reuben Wijnberg, teamleider van de opleiding Leisure & Events Management.

De SDG’s, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Het eerste doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen op het gebied van gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Clipper Stad Amsterdam
Afgelopen jaar hebben Mitra van Raalten en overige directieleden van SAIL Amsterdam samen met een aantal jongeren het initiatief genomen om onder de noemer SDG World Tour met de Clipper Stad Amsterdam, een door de wind aangedreven driemaster, twee jaar lang de wereld over te varen en daarbij zeventien havens aan te doen. Het doel van deze reis is om het bewustzijn met betrekking tot de SDG’s te verhogen. Dit project dient te worden uitgevoerd voor en door jongeren (van 15 tot 35 jaar), ondersteund door oudere experts. Het vertrekpunt is SAIL Amsterdam, augustus 2020.

Omdat jongeren centraal staan bij de SDG’s, liet Inholland zich bij de kick-off van de SDG World Tour vertegenwoordigen door twee studenten: Mijntje Verkaik (derdejaarsstudent Leisure & Events Management) en Charissa Rajaram (vierdejaarsstudent Tourism Management, Engelstalig). Naast Inholland was ook Avans Hogeschool aanwezig en namens de gemeente Amsterdam locoburgemeester en wethouder Toerisme Udo Kock en jongerenburgemeester Avianka Aventurin.

Inclusiviteit
Charissa doet haar afstudeeronderzoek bij SAIL Amsterdam. De organisatie van dat evenement wil dat iedereen zich welkom voelt. Het maakt niet uit wat je achtergrond is: internationalisering en inclusiviteit staan hoog in het vaandel. Daarom wordt hard geprobeerd om jongeren – ook internationaal – te betrekken. Charissa richt zich in haar afstudeeronderzoek op internationale studenten. Daarnaast is ze in haar opleiding ook steeds bezig met duurzaamheidsbeleid; dat is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het vak toerisme.

Mijntje voert binnen de minor concepting & events met haar projectgroep opdrachten uit voor SDG World Tour. Ze deden een voorstel hoe SDG WT een offline/online community zou kunnen creëren bij Inholland. “Eén idee is al overgenomen”, meldt Mijntje: “SDG tv, een website met behulp waarvan je live de reis van de Clipper Stad Amsterdam kunt volgen. SDG WT heeft in New York een documentairemaker gevonden die wil helpen bij de uitvoering.” Momenteel is Mijntjes projectgroep bezig met de organisatie van een event voor studenten van Inholland Diemen. Het doel van het event is om studenten bewust te maken van duurzaamheid, gezonder leven en afvalvermindering.

'We have the power, you have the know-how'
De kick-off van de SDG World Tour in New York vond plaats aan boord van de Clipper Stad Amsterdam. Daarnaast kregen de gasten een rondleiding bij de Verenigde Naties en waren er enkele bijeenkomsten. Na een bezoek aan het Nederlands consulaat waar ze mochten reageren op ideeën en prototypes gepresenteerd door mensen van SDG WT en het European Space Agency, namen ze deel aan de Randstad Youth Employment Session. Daar ging het onder andere over de verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten met betrekking tot jeugdwerkgelegenheid, gekoppeld aan het SDG-thema eerlijk werk en economische groei. “In de VS kun je je bijvoorbeeld helemaal niet verzekeren als je net begint als glazenwasser”, legt Mijntje uit.

Bij de Randstad Session kwam vanuit een van de jongeren van de SDG World Tour-groep een mooie uitspraak naar voren over de relatie tussen jongeren en ouderen: "We have the power, you have the know-how". Philippa: “Een interessante gedachte voor onderwijsinstellingen! Jongeren zijn de macht van de toekomst. En zij willen nu al de zaadjes planten om die toekomst te kunnen verzekeren.”

Duurzaamheid als randvoorwaarde
Reuben: “Wat de reis mij heeft gebracht? Ik heb van onze studenten geleerd dat duurzaamheid vanzelfsprekend zou moeten zijn in het onderwijs. De SDG’s kunnen daarvoor een handig model zijn: stel je het effect voor als alle studenten in al hun projecten duurzaamheid als randvoorwaarde meenemen! In mijn optiek dient er dan wel sprake te zijn van betrokkenheid over de opleidingen heen.”

Charissa ziet genoeg aanknopingspunten: “De SDG’s geven je veel ruimte voor eigen invulling; je hebt in feite een groot speelveld. Bijvoorbeeld SDG-goal 11: duurzame steden en gemeenschappen: daar valt inclusiviteit (elke bevolkingsgroep telt – red.) ook onder!” Mijntje vult aan: “We zouden ons per projectopdracht op één specifieke SDG kunnen concentreren, waarbij we de vraagstelling in een internationale context plaatsen. Op die manier worden studenten onmiddellijk gekoppeld aan een internationale database met informatie en casestudies.”

Treintour
Ondertussen heeft Hogeschool Inholland het SDG Charter ondertekend. Het onderwijs en onderzoek van de hogeschool, gekoppeld aan de thema’s duurzaam, gezond en creatief sluiten immers naadloos aan bij de SDG’s. De SDG-beweging geeft veel ruimte om zichtbaar te maken hoe Inholland hieraan bijdraagt. “Vanuit studentinitiatieven zou dit verder kunnen groeien”, aldus Philippa. Charissa voegt toe: “Ik zie een optionele rol voor Inholland in de steden die de driemaster aandoet. Bijvoorbeeld bij het organiseren van events op de wal.” Het hele SDG-verhaal geeft veel inspiratie. Philippa: “Wij spelen met de gedachte om zelf een SDG-tour te organiseren: een treintour door Europa, langs zeventien steden. Het is nu alleen nog een idee, maar wie weet…”

Vereniging Hogescholen

Ook op landelijk niveau is het hoger beroepsonderwijs aangesloten bij de SDG’s. Op 9 mei jongstleden ondertekende Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, het SDG Charter tijdens het jaarcongres van de Vereniging. Inholland tekende het charter al eerder. De profilerende thema’s die zijn uitgewerkt in de visies De Gezonde Samenleving, Duurzame Oplossingen en Creative Future geven invulling aan de bijdrage van Inholland aan de SDG’s.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.