Rotterdam,
06
februari
2020
|
09:27
Europe/Amsterdam

Ko Koens gestart als lector New Urban Tourism

KoKoens

Met praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan duurzaam stedelijk toerisme dat leunt op duurzaamheid en participatie. Dat is de opdracht van Ko Koens, de nieuwe lector New Urban Tourism bij de onderzoeksgroep Creative Business van Hogeschool Inholland. 

Hedendaags toerisme verspreidt zich steeds vaker naar nieuwe gebieden binnen een stad of bestemming. Stromen toeristische bezoekers vermengen zich met forenzen, bewoners en ondernemers in een stad. Dat vraagt op verschillende vlakken om duurzame afstemming.

Voor zijn onderzoek gaat Ko onder andere aan de slag in het Inholland Urban Tourism Living Lab in Rotterdam, waar hij samen met docenten, studenten, onderzoekers en werkveld samenwerkt aan maatschappelijke opgaven.

Fair Tourism Event op 10 februari
Begin maart vertelt Ko via Inholland Nieuws meer over zijn nieuwe onderzoekslijn. Nu alvast meer weten? Kom naar het Fair Tourism Event op 10 februari in Pakhuis De Zwijger Amsterdam. Ko Koens is een van de sprekers.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.