Den Haag,
09
april
2019
|
09:31
Europe/Amsterdam

Kwaliteitsafspraak: we gaan het samen doen

Zo’n veertig Inholland-studenten hebben onlangs tijdens een hackaton op Texel een bijdrage geleverd om het eiland zelfvoorzienend te maken. De studenten, van opleidingen in onder andere techniek, agri, toerisme, bedrijfskunde en creative business, gingen samen aan de slag en ontdekten dat circulariteit lang niet alleen vraagt om nieuwe technologie, maar vooral om ander gedrag van mensen. Ze deden aanbevelingen over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ze behaalden resultaat omdat ze het samen deden, direct in contact met de stakeholders op Texel, waarbij ze verschillende oplossingen uit het eigen beroepsprofiel konden inzetten met technologie als hulpmiddel. Zo’n project is exemplarisch voor hoe wij als Inholland onze bijdrage willen leveren.

Een jaar geleden sloot de minister van OCW een sectorakkoord met het hbo. Daarin hebben we afgesproken om verder te investeren in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarvoor kwamen onder andere de studievoorschotmiddelen vrij. Elke hogeschool zou, passend bij de eigen strategie en context, plannen presenteren over de besteding van die middelen: een kwaliteitsafspraak. Afgelopen vrijdag heeft Inholland haar voorstel voor een Kwaliteitsafspraak (met instemming van de medezeggenschap) ingestuurd naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Sudoku
Het inhoudelijk vormgeven van die afspraak duurde bijna een jaar. Dat lijkt lang, maar is het niet als je bedenkt welke sudoku we te maken hadden met elkaar. Het gaat immers om veel meer dan het bestemmen van geld. Als hogeschool positioneren we ons in een drievoudige helix: we dienen niet alleen de overheid; we richten ons ook op de vragen van de markt en de maatschappij. Bovendien hebben onze eigen mensen – docenten en studenten – zo hun prioriteiten. Voor het maken van de Kwaliteitsafspraak is draagvlak van al deze partijen een voorwaarde. En gelukkig maar, want betrokkenheid van binnen en buiten is voor een hogeschool altijd de voorwaarde voor succes.

De midterm review die we in 2018 van ons Instellingsplan gemaakt hebben, geldt als sterke basis voor de Kwaliteitsafspraak. We kiezen er bewust voor om prioriteiten te stellen waar de studievoorschotmiddelen aan besteed worden. We hebben immers de hele instellingsbegroting om het totaal van onze strategie te verwezenlijken. De Kwaliteitsafspraak focust op innovatie in het onderwijs waar studenten niet alleen iets van merken, maar waar zij ook bij betrokken zijn.

Inholland levert een bijdrage aan de duurzame, gezonde en creatieve samenleving. Deze missie en profilering blijft centraal staan. Ook onze aanpak (persoonlijk & dichtbij en inclusief) en mentaliteit (leren=durven) veranderen niet. De hackaton op Texel heeft dat laten zien. Zo willen we verder. De midterm review maakte duidelijk dat we kunnen leren van dit soort best practices die er binnen Inholland zijn en hoe we ze vormgeven in ons onderwijs. Bovendien kunnen we al doende verder innoveren. Daarom gaan we hierin investeren.

In onze Kwaliteitsafspraak richten we ons op beroepsproducten, activerend onderwijs, leergemeenschappen en technologie. In de manier waarop we innoveren gaan deze vaak hand in hand. 
Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland

Aan de slag
Als je onze studenten vraagt wat ze fijn vinden, zijn ze duidelijk: ze willen de praktijk het liefst zo direct mogelijk ervaren. Zelf beroepsproducten opleveren, beroepstaken uitoefenen, aan de slag met echte vragen die nu spelen in het werkveld: dat maakt tastbaar waar het om draait en geeft betekenis. Het doet ertoe. Ook geven studenten aan dat ze uitgedaagd willen worden om zelf aan de slag te gaan, dat ze het zelf mogen (en moeten) ontdekken. Activerend onderwijs dus. En dan niet in hun eentje, maar samen met anderen en met docenten die er zijn als je ze nodig hebt. Ze willen zich thuis voelen – in de hogeschool en in hun klas. In zo’n leergemeenschap kom je verder. Tenslotte is technologie niet meer weg te denken. Alle beroepen waarvoor we opleiden worden erdoor geraakt en wij als onderwijsinstelling natuurlijk ook.

Onze Kwaliteitsafspraak
Die vier lijnen vind je dus terug in onze Kwaliteitsafspraak: beroepsproducten, activerend onderwijs, leergemeenschappen en technologie. In de manier waarop we innoveren gaan ze vaak hand in hand. Dat laten de best practices zien: we draaien niet aan één geïsoleerde knop. Het gaat om een integrale aanpak. Alle domeinen en opleidingen krijgen de kans stappen te zetten, passend binnen de visie van de hogeschool, het domein en onze profilering. We willen bovendien samen met studenten gaan kijken naar wat werkt: we maken ruimte voor participatief designgericht onderzoek, met en door studenten. Ook stellen we budget beschikbaar voor studenten om eigen plannen voor te dragen, in het studenteninitiatieven fonds.

Onderwijsintensiteit
Daarmee zet Inholland alle middelen die bij de Kwaliteitsafspraak horen in voor één thema (uit de zes die de minister had benoemd): Onderwijsintensiteit. Dit thema past het best bij wat wij als Inholland willen versterken en bij waar we voor staan. Natuurlijk moeten we daarvoor ook investeren in de andere thema’s die de minister heeft benoemd (zoals bijvoorbeeld professionalisering), maar dit is wat wij als hoger doel voor onze inzet benoemen; andere thema’s zijn daaraan ondersteunend en geen doel op zich. Intensief en uitdagend onderwijs, daar mogen onze studenten ons op aanspreken.

Op 28 mei komt de NVAO bij ons langs om ons voorstel te toetsen. Wij zien ernaar uit. We zijn natuurlijk al begonnen, want we doen het niet voor Minister maar voor onze stakeholders, onze hogeschool en onze studenten. The future starts now.

Kwaliteitsafspraak 2019-2024 (pdf)

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.