Den Haag,
21
februari
2023
|
15:25
Europe/Amsterdam

Landelijk opleidingsprofiel Ad Sociaal Financiële Dienstverlening

Duidelijk beeld voor beroepenveld en toekomstige werkgevers

De samenwerking tussen Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Utrecht en Windesheim heeft afgelopen jaar een helder landelijk opleidingsprofiel voor de Ad-opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening opgeleverd. De verschillende AdSFD-opleidingen zijn naast elkaar gelegd en vergeleken. Zo kwam een gezamenlijk profiel tot stand; een belangrijke stap in de positionering én profilering van deze opleiding. Naast een heldere beschrijving van het werk- en beroepenveld en een formulering van de leerresultaten, zijn ook de ontwikkelingen binnen het AdSFD-werkveld erin beschreven. We gingen in gesprek met Barbara Blommestein, lid van de curriculumcommissie van het Domein Business, Finance & Law, over het belang van dit landelijk profiel voor zowel de opleiding als de samenwerkende partners.

Noodzaak van een landelijk opleidingsprofiel 
“Een opleidingsprofiel beschrijft wat een afgestudeerde van een opleiding in hoofdlijnen moet kennen en kunnen. Ook belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld, zoals de invloed van de toeslagenaffaire en de energiecrisis, staan hierin opgenomen. Daarnaast bevat het een gevarieerd overzicht van het werkveld waarin studenten na hun opleiding zoal aan de slag kunnen, zoals gemeentes, de belastingdienst, het UWV, de SVB, maatschappelijke opvang en buurtteams, kredietbanken en incassobureaus. De Ad-opleiding blijkt een uitstekend antwoord op de huidige arbeidsmarktbehoefte te zijn, want er is een grote behoefte aan professionals die zowel praktisch als vanuit een overstijgend perspectief met mensen aan de slag kunnen. Sinds 2018 is de Ad een zelfstandige opleiding naast de bachelor en de master. Om versnippering tegen te gaan, is een landelijk opleidingsprofiel met een duidelijke beschrijving van het eindniveau en de positionering van de Ad-professional noodzakelijk; dat is er nu.” 

Niveau 5 als eindniveau  
“Qua niveau zit Ad precies tussen mbo-4 en bachelor (niveau 6) in. Het werkveld heeft behoefte aan werknemers die midden in de praktijk staan én verbinding kunnen maken met beleid. De Ad-afgestudeerde is zo iemand! Hij of zij past theoretische kennis direct toe op actuele vraagstukken en is daarmee van onnoembare waarde binnen organisaties.” 

Aanwinst voor beroepenveld en toekomstige werkgevers 
“Ze vervullen een brugfunctie tussen teams (uitvoering) en beleid(sdoelen). Het werkveld voor de Ad SFD is groot en het is duidelijk dat de vraag naar SFD-professionals groeit. Het werkveld raakt ook steeds meer bekend met het eindniveau 5 van de associate degree en kan dit steeds beter vertalen naar concrete taken en werkzaamheden. De volgende stap is nu dit niveau opnemen in het functiehuis, de salarisschalen en vacatureteksten. Het landelijk opleidingsprofiel is hiervoor een prima vertrekpunt.”

Tekst: Elaine Romein, neerlandica en docent communicatie opleiding SJD en Ad SFD

“Ad-ers staan écht met de voeten in de klei. Ze signaleren waar het niet lekker loopt en geven doelgericht informatie ter verbetering van processen binnen organisatie.”

Barbara Blommestein