Amsterdam,
17
juli
2018
|
13:46
Europe/Amsterdam

Lector Femke Kaulingfreks op longlist PrinsjesBoekenprijs 2018

Lector Femke Kaulingfreks (Jeugd en Samenleving) staat met haar boek Straatpolitiek op de longlist van de PrinsjesBoekenprijs 2018. De PrinsjesBoekenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste politieke boek.

Ter voorbereiding op de uitreiking van de PrinsjesBoekenprijs heeft de jury een longlist van tien boeken samengesteld uit de vele inzendingen die dit jaar zijn binnengekomen. Er is gezocht naar een goede, representatieve balans tussen boeken die reflecteren op recente, relevante politieke ontwikkelingen, biografieën en beschouwingen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Kaulingfreks: “De nominatie van mijn boek laat zien dat de jury niet alleen oog heeft voor parlementaire politiek, en dat het perspectief van jongeren op politieke thema’s serieus wordt genomen. Dat is mooi.”

De longlist (op alfabetische volgorde)

  • Remieg Aerts – Thorbecke wil het (Prometheus Uitgeverij)
  • Joop v.d. Berg & Bert v.d. Braak – Zeventig jaar zoeken naar het compromis (Prometheus Uitgeverij)
  • Anet Bleich – De stille diplomaat (Uitgeverij Balans)
  • Wilco Boom – De neergang van de PvdA (Nieuw Amsterdam)
  • Marcel ten Hooven – Ontmanteling van de democratie (De Arbeiderspers, Singel Uitgevers)
  • Femke Kaulingfreks – Straatpolitiek (Boom Uitgevers Amsterdam)
  • Floor Milikowski – Van wie is de stad? (Uitgeverij Atlas Contact)
  • Gijs van Oenen – Overspannen democratie (Boom Uitgevers Amsterdam)
  • Wim Voermans & Geerten Waling – Gemeente in de genen (Prometheus Uitgeverij)
  • Jacques Wallage – Het land achter de heuvels (Uitgeverij Cossee)
Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving
De nominatie van mijn boek laat zien dat de jury niet alleen oog heeft voor parlementaire politiek, en dat het perspectief van jongeren op politieke thema’s serieus wordt genomen. Dat is mooi.
Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving

Eerste Kamer
De PrinsjesBoekenprijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. De prijs is ingesteld om het belang van boeken over de nationale politiek te benadrukken en de kwaliteit ervan te helpen bevorderen. De PrinsjesBoekenprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro. Eind augustus zal de jury de drie genomineerde boeken bekendmaken. De winnaar van de PrinsjesBoekenprijs 2018 wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking op vrijdag 14 september in de Eerste Kamer.

Straatpolitiek
Het boek Straatpolitiek laat het politieke engagement van jongeren zien, buiten het stemhokje en de politieke partijen om. Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Daarom zoeken zij hun toevlucht tot andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Filosofe en antropologe Femke Kaulingfreks laat zien dat veel van hun handelingen wel degelijk politiek betekenisvol zijn, ook al beschouwen buitenstaanders ze doorgaans niet als politiek. Deze nieuwe vormen van maatschappelijk engagement ontstaan veelal op straat of op internet. Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren in buitenwijken, allemaal bedrijven zij 'straatpolitiek': zij willen gehoord worden en eisen een stem op in het maatschappelijk debat.

De Gezonde Samenleving

Met haar werk draagt Femke Kaulingfreks bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.