Amsterdam/Lund,
11
februari
2022
|
09:46
Europe/Amsterdam

Lector Joke Hermes benoemd tot visiting professor Universiteit van Lund

Lector Joke Hermes

Joke Hermes, lector Media, Cultuur en Burgerschap bij de onderzoeksgroep Creative Business, is per 1 januari van dit jaar benoemd tot visiting professor in Media and Communication aan de universiteit van Lund (Zweden). Deze eervolle benoeming is voor de duur van twee jaar waarin Joke ondermeer een bijdrage gaat leveren aan een overzichtswerk over kwalitatief publieksonderzoek.

Langdurige samenwerking
Joke werkt al zo’n tien jaar samen met Lund University, in het bijzonder met Annette Hill. Zij vervult daar de functie van hoofd van de vakgroep Communicatie en Media, en net als Joke houdt ze zich bezig met publieksonderzoek. Annette was ook degene die Joke heeft voorgedragen als visiting professor en de komende twee jaar werken zij, samen met anderen, aan de totstandkoming van het overzichtswerk. In dit handboek worden verleden, heden en toekomst van kwalitatief publieksonderzoek beschreven en geduid.

Kwalitatief publieksonderzoek
Pas vanaf de late jaren ’70 van de vorige eeuw is kwalitatief publieksonderzoek tot ontwikkeling gekomen. Voor die tijd werd het publiek als passieve toeschouwer gezien en richtte het onderzoek zich met name op de - met name negatief veronderstelde - invloed van media op het publiek. Het publiek werd met wantrouwen benaderd. Sinds ruim veertig jaar worden meer open vormen van onderzoek gehanteerd en is het gebruikelijk om het publiek zelf te bevragen en een stem te geven. Als kijkers en luisteraars zijn we actieve betekenisgevers aan televisieprogramma's, sociale media posts of het nieuws.

 

Joke Hermes tijdens livecast over de Bubbelsamenleving

Betekenisgeving
Joke richt zich in haar onderzoek voornamelijk op hoe we dat doen: hoe geven we via de media betekenis aan de wereld om ons heen? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met maatschappelijke problemen en conflicten? Daarbij is er steeds meer aandacht voor identiteit en gevoel, waarbij begrippen als placemaking en worldbuilding relevant zijn. Joke: “Steeds meer mensen voelen zich niet gezien en sluiten zich op in een bubbel, meer een fort eigenlijk, ze luisteren niet meer naar anderen waardoor maatschappelijke polarisatie toeneemt. Waarom kost het zoveel moeite om te luisteren naar anderen en hoe kunnen de professionals van de toekomst leren om beter naar anderen te luisteren?”

Kruisbestuiving
Wat neemt Joke als visiting professor mee van Inholland naar Lund en neemt ze ook iets mee terug? Joke: “De creatieve, ontwerpende manier van onderzoeken die we bij Inholland toepassen is ook een hele goede manier om publieksonderzoek te doen. Het helpt mee een fingerspitzengefühl te ontwikkelen, een intuïtie op te bouwen die je als onderzoeker en als professional kunt toetsen. In Lund is er een onderzoekstraditie vanuit burgerschap en geletterdheid waarbij er gekeken wordt naar de wisselwerking tussen mensen en media; hoe gaan we als individuen om met de machtige mediawereld en hoe gaan we als professionals wel inclusief om met onze publieken? Dat zijn belangrijke vragen voor studenten die in de media willen gaan werken."

Je bent niet alleen
Wat gaat het handboek bijdragen voor de studenten van Inholland die zich bezighouden met publieksstudies? Joke: “Het laat studenten zien: ‘kijk dit is het wetenschappelijke veld en de discussies die daarin spelen, en dit zijn de gereedschappen die je kunt gebruiken. Jouw project past in een veel groter geheel, je bent niet alleen, iedereen draagt een steentje bij’.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.