Utrecht,
24
maart
2021
|
08:00
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Wilma Swildens

Heb jij je al aangemeld?

EVV_INH-Lector-Wilma Swildens

Op maandag 29 maart spreekt Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ van Hogeschool Inholland en Altrecht GGZ, haar lectorale rede uit via livestream. In haar rede ‘Gebiedsgericht werken aan herstel’ gaat Wilma in op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel op de verschillende levensgebieden van cliënten met een ernstige psychische aandoening. Wil je erbij zijn? Je kan je nog aanmelden!

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben naast een lange ziekteduur ook beperkingen in het dagelijks functioneren. Daarom is niet alleen hulp nodig bij klinische behoeften, zoals psychiatrische behandeling en crisisopvang, maar ook bij humanitaire behoeften (fysieke veiligheid, geschikte woning, acceptatie als persoon, gezondheid en leefstijl) en rehabilitatiebehoeften (zelfstandig wonen, sociale contacten, werk). Om in deze behoeften te voorzien wordt de zorg steeds vaker ambulant en gebiedsgericht georganiseerd. Dit blijkt in de praktijk nog geen eenvoudige opgave. Want hoe doe je dat in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van verschillende professionals en naasten van de cliënt?

In haar rede, die tevens de formele start vormt van de onderzoekslijn Interprofessionele Zorg in de GGZ, gaat lector Wilma Swildens in op deze thematiek. Voorafgaand aan de rede geven Berno van Meijel (lector en hoogleraar GGZ-Verpleegkunde, Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC) en Russel Cummins (ervaringsdeskundige/beleidsmedewerker, Altrecht GGZ) een presentatie over lichamelijke gezondheid, een gezonde leefstijl en herstel in de GGZ.

Meer informatie en aanmelden
De lectorale rede van Wilma Swildens vindt 29 maart 2021 plaats, van 15.00 tot 17.00 uur via een livestream (vanuit de Boothstraat kerk in Utrecht). 

Je kunt je aanmelden via inholland.nl/interprofessionele zorg.