Den Haag,
28
maart
2019
|
08:45
Europe/Amsterdam

Liesbeth Schöningh en Meryem Kilic-Karaaslan nieuwe leden Raad van Toezicht

Liesbeth Schöningh en Meryem Kilic-Karaaslan zijn per 1 april benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Hogeschool Inholland. Liesbeth heeft een onderwijsachtergrond en veel ervaring met organisatieontwikkeling en governance. Meryem heeft een bedrijfskundige achtergrond.

“Met de komst van Liesbeth Schöningh en Meryem Kilic-Karaaslan hebben we twee ervaren toezichthouders erbij”, zegt collegevoorzitter Jet de Ranitz in een reactie. “Liesbeth kent alle takken van het onderwijs goed. En met de bedrijfskundige achtergrond van Meryem kan zij ons bijstaan in de zakelijke kant van onze hogeschool. Hiermee is de Raad van Toezicht weer op sterkte. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Over Liesbeth Schöningh
Liesbeth Schöningh werkt als toezichthouder en adviseur in de publieke sector. Ze vervulde beleids-, directie-, bestuurlijke en toezichthoudende functies in de gehele onderwijsketen, van kinderopvang tot en met post-academisch onderwijs, en bij de gemeentelijke overheid.

“Het hoger beroepsonderwijs ken ik vanuit verschillende perspectieven; de universiteit, het mbo, de NVAO en regionale samenwerkingen. Als lid van de Raad van Toezicht wil ik mijn kennis, ervaring en betrokkenheid bij het onderwijs delen en inzetten en het College van Bestuur met raad en daad bijstaan”, reageert Liesbeth op haar benoeming. “Mijn favoriete thema’s zijn onderwijs, kwaliteitscultuur, strategievorming, HRM & organisatieontwikkeling en goed bestuur. Een van mijn drijfveren is het werken aan de inclusieve samenleving. Persoonlijk en dichtbij en diversiteit als kracht inzetten is wat daar voor mij aan bijdraagt.”

Over Meryem Kilic-Karaaslan
Meryem Kilic-Karaaslan is gemeentesecretaris van Blaricum en directeur van de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Daarvoor was zij management consultant bij Twynstra Gudde. Ze heeft verschillende toezichthoudende functies vervuld. Momenteel is ze naast toezichthouder bij Inholland ook toezichthouder bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond.

“Leren is voor mij een continu proces om jezelf te verbeteren”, zegt Kilic over haar benoeming bij Inholland. “Zelf ben ik een typische stapelaar, ik heb bijna alle onderwijsniveaus gevolgd. Uit ervaring kan ik zeggen dat mijn hbo-opleiding mij het meeste heeft gevormd en mijn positie op de arbeidsmarkt heeft versterkt. Ik stimuleer jongeren dan ook om na het mbo door te gaan met een hbo-opleiding. Bij Inholland wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren tot professionals voor onze samenleving.” Zelf houdt Kilic zich graag bezig met bedrijfsvoering en financiën. “Financieel staat Inholland er goed voor. Als toezichthouder zal ik een bijdrage leveren om dat vast te houden. Mijn overtuiging is dat we als samenleving zorgvuldig moeten omgaan met publiek geld dat bedoeld is voor maatschappelijke opdrachten, zoals het geven van onderwijs.”

Raad van Toezicht
Liesbeth en Meryem nemen in de Raad van Toezicht de plek over van Kees Rutten en Margo Andriessen. De raad bestaat verder uit Carla van der Weerdt-Norder, Chris Sigaloff en Siebe Riedstra (voorzitter).

De RvT houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur van Inholland en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen.

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.