Haarlem,
02
juli
2018
|
13:30
Europe/Amsterdam

3D-scans nu ook in 3D te beoordelen

Maak kennis met Dave en Eef

Dave en Eef

Een prachtige 3D-scan maken om deze vervolgens te beoordelen in 2D. Dat is de praktijk voor MBRT-studenten als ze hun 3D-, CT- en MRI-beelden op 2D-monitoren interpreteren. Tot voor kort, want met de komst van Dave gaat dit veranderen. “Dave is geen persoon maar een verwijzing naar de twee Personal Space Stations (PSS) die we met financiële steun van het Rengelink fonds hebben aangeschaft”, licht Harmen Bijwaard, lector Medische Technologie toe.

De twee Personal Space Stations maken het mogelijk om de scan van een lichaam in 3D te bekijken. Bijwaard: “Wij hebben een man en een vrouw: Dave en Eef. Dave en Eef zijn ingetekend met alle organen en structuren. Bekijk je de scans in de PSS met een 3D-bril, net zo eentje als je bij de bioscoop krijgt, dan zie je de beelden in 3D. Studenten kunnen elk orgaan aanklikken waarover ze meer willen weten om ze te bekijken, te manipuleren, maar ook meer informatie over op te vragen, een filmpje te bekijken of opdrachten te maken. In 3D begrijp je het over het algemeen sneller. En daarbij, 3D is de toekomst. Ik verwacht dat in ziekenhuizen ook steeds vaker gebruik gemaakt gaat worden van 3D.”

Betere resultaten
Over ziekenhuizen gesproken, daar gebruiken sommige artsen de PSS ter voorbereiding op een moeilijke operatie. “Inholland is zover bekend de enige hogeschool waar de PSS wordt ingezet in het onderwijs. Wij hebben het leervolgsysteem, Summar.io, eraan gekoppeld en zien zo wie wat met welke lesstof heeft gedaan. Het is onze verwachting dat studenten die met Dave en Eef aan de slag gaan, betere tentamenresultaten behalen.” Is dat dan nog niet zeker? “Nee, de PSS gaan we aankomend studiejaar voor het eerst gebruiken, in eerste instantie alleen in het eerste studiejaar. Daarna gaan we, met hulp van docenten en studenten, de verschillende onderdelen uitbreiden en ook inzetten in andere studiejaren.”

De Gezonde Samenleving

De Personal Space Stations dragen bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.