Medische Technologie

laden

Het lectoraat Medische Technologie verricht praktijkgericht onderzoek op de vakgebieden medische beeldvorming, radiotherapie en ict in de zorg. In de zorg bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de beroepspraktijk op deze vakgebieden. Het lectoraat maakt deel uit van de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement van kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Het lectoraat richt zich op urgente thema’s zoals verbetering van onderzoeks- en behandelmethoden, stralingsbescherming, implementatie van ict in zorgprocessen en toepassing van e-health. Daarnaast spelen de thema's functiedifferentiatie en verschuiving van medische beeldvorming naar de eerstelijnszorg een grote rol. 

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat Medische Technologie bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De onderzoeksresultaten worden indien mogelijk direct toegepast bij de bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en de masteropleidingen Medical Imaging/Radiation Oncology (MIRO) en Advanced Health Informatics Practice (AHIP). Dit gebeurt in de vorm van workshops, masterclasses en curriculumontwikkeling. Daarnaast krijgen studenten begeleiding bij onderzoeks- en afstudeerprojecten en wordt bijgedragen aan deskundigheidsbevordering van docenten.

Het lectoraat onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeks- en kennisinstellingen. Enkele partners zijn de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum en het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de Sector Health van Siemens Nederland. Op internationaal vlak wordt samengewerkt binnen het 'European Centre for Applied Radiography Reseach and Scholarly Activities' (ECARRSA) met London South Bank University en University of Ulster en Inholland.

Vanuit het lectoraat werkt lector Harmen Bijwaard samen met studenten, docent-onderzoekers, organisaties en instellingen samen aan diverse projecten.

Lopende onderzoeksprojecten

DRN Dave E-health-tool