Rotterdam,
05
februari
2020
|
10:03
Europe/Amsterdam

Masterclasses veranderkunde

Veel vraagstukken in steden en wijken kunnen niet meer op de traditionele manier worden opgelost. Vraagstukken zoals armoede, veiligheid, vergrijzing en energietransitie vragen om een nieuwe aanpak en samenwerkingsverbanden. Hoe organiseer je veranderingsbereidheid of -gezindheid om deze werk- en denkwijzen structureel door te voeren? De veranderkunde kan helpen hier antwoord op te geven.

Platform Stad en Wijk organiseert in samenwerking met een aantal hogescholen, waaronder Hogeschool Inholland, vier losse masterclasses rondom de toepasbaarheid van de veranderkunde bij vraagstukken in stad en wijk. Iedereen is van harte uitgenodigd om hier – gratis – aan deel te nemen. De veranderkunde leert je hoe je als individu, groep of organisatie beter kan functioneren en hoe je je kan aanpassen aan de veranderende eisen van de omgeving. Daarmee kan het ook een belangrijke bijdrage leveren aan het lerend vermogen van lokale samenwerkingsverbanden en hoe je als (docent)onderzoeker het leren en ontdekken in stadslab-achtige omgevingen kan stimuleren.

De reflectieve praktijk
Op donderdag 16 april gaat Gertjan de Groot, docent Publiek Management aan de Hogeschool van Amsterdam, bij Hogeschool Inholland Rotterdam in op hoe je leerprocessen organiseert. Hij doet dat aan de hand van Zorgvrijstaat in Rotterdam, één van de casestudies in het boek Plekken van hoop en verandering. Het is een initiatief van onderop dat zich inzet voor een sociale en gezonde wijk Middelland. Daartoe worden bestaande activiteiten (zoals eetclubjes) en netwerken ingezet en verder uitgebouwd om onderling vertrouwen te vergroten en steun te verlenen. Lector Dynamiek van de Stad Guido Walraven reflecteert na afloop op de lezing. Meer informatie en aanmelden voor de masterclass kan hier.

Algemene informatie
In dezelfde serie vond/vinden ook de volgende masterclasses plaats:

  • 16 januari (Hogeschool van Amsterdam): Onderzoek doen in continu veranderende gemeenten; De legitimatie van gemeentelijke hobby’s middels onderzoek - aanmelden is niet meer mogelijk
  • 25 juni (Hogeschool Utrecht): Sensemaking in de zomer; Over het sturen in de stad en het verlangen tot zingeving - aanmelden kan door een e-mail te sturen aan platformstadenwijk@hhs.nl onder vermelding van Masterclass 3
  • 29 oktober (locatie nader te bepalen): Oogsten in oktober; Over de emergerende stad & de professionele handelingsruimte voor verandering - aanmelden kan door een e-mail te sturen aan platformstadenwijk@hhs.nl onder vermelding van Masterclass 4

De masterclasses zijn los van elkaar te bezoeken en zijn gratis. 

De masterclasses zijn een initiatief van Maaike Miedema (adviseur Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) en Gertjan de Groot (docent Hogeschool van Amsterdam). Dit naar aanleiding van het boek Plekken van hoop en verandering dat het Platform Stad en Wijk in september 2019 uitgaf en gratis is te downloaden. Hierin beschrijven tien lectoraten van acht verschillende hogescholen hun onderzoeksbevindingen over samenwerkingsverbanden die lokaal het verschil maken.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.