03
november
2021
|
11:13
Europe/Amsterdam

Matchmaking tijdens Hackathon Preventie

Onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk buigen zich over complexe preventievraagstukken

Kenniswerkplaats

Op donderdag 4 november organiseert het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn haar eerste netwerk-Hackathon. Daarin worden professionals uit de werkpraktijk van zorg, sport en welzijn uitgenodigd om kennis te maken met onderwijs- en onderzoeksprofessionals van Hogeschool Inholland om samen te verkennen waar nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. 

De Hackathon is onderdeel van een uitgebreide PR-strategie die in 2022 verder wordt uitgerold. Het Gala van Preventie, een coproductie van Hogeschool Inholland en New Scientist, sluit dit ‘preventiejaar’ op 8 juni 2022 feestelijk af.

Het Centre of Expertise
Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn is een hotspot voor samenwerkingsverbanden. Het verbindt de opleidingen van Inholland en de onderzoekslijnen van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) met het werkveld en draagt zo bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. “We richten ons op het aangaan van duurzame verbindingen, waarin onderwijs, onderzoek, overheid en het bedrijfsleven de handen ineenslaan”, zegt Noor Christoph, programmamanager bij het Centre. “Niet alleen op projectniveau, maar ook op meer strategisch niveau als partner. Om met elkaar samen te werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, die veelal alleen op basis van co creatie zijn op te lossen. Vanuit meerdere perspectieven dus. Hier gaan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk hand in hand - student en professional in ontwikkeling, met altijd concrete en bruikbare resultaten voor patiënt, cliënt of burger.”

De brug tussen zorg en welzijn
De maatschappij kent grote uitdagingen op het vlak van gezondheid en welzijn. Tussen bevolkingsgroepen bestaan belangrijke verschillen en niet iedereen heeft de mogelijkheid om de eigen gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Marije Deutekom, directeur van Inholland Haarlem en het Domein GSW: “In het gemeenschappelijke thema Preventie komen de onderzoeksgroepen Gezondheid en Welzijn goed bij elkaar, daar is bij de start van het Centre een jaar geleden bewust voor gekozen. Iets is algauw óf zorg- óf welzijnsgerelateerd, terwijl de grote problemen in onze samenleving altijd te maken hebben met meerdere aspecten. Laten we schuldenproblematiek, eenzaamheid of overgewicht nou eens van alle kanten belichten, in plaats van steeds in te zoomen op de verschillen in aanpak. Zo kunnen we de brug slaan tussen zorg en welzijn en samen zinvolle cross-overoplossingen bedenken. Hierbij is ook de inbreng en expertise van andere Inholland-domeinen hard nodig, om die reden zijn voor de Hackathon en de overige events alle Inhollanders dan ook uitdrukkelijk uitgenodigd.”

Hogedrukpan voor nieuwe ideeën
De Hackathon is een dynamische, down-to-earth bijeenkomst, waarin de genodigden uit onderwijs, overheid en de beroepspraktijk worden aangezet om elkaar te ontmoeten en samen actief het gebied van zorg en welzijn te verkennen. Noor: “Met welke preventievraagstukken word jij in het dagelijkse leven geconfronteerd? Waar ligt jouw match met de aanwezige expertisegebieden? Welke creatieve projectideeën kunnen jullie samen verzinnen? Het is super hands-on, een kookpot waarin je onder druk met elkaar ideeën spuit en samen oplossingen bedenkt in de vorm van nieuwe projecten op het gebied van preventie. Het doel van de Hackathon is zowel matchmaking als inspiratie. Enerzijds willen we werkveld, onderwijs en onderzoek samenbrengen om te zien waar mogelijkheden liggen voor broodnodige initiatieven. Anderzijds delen we onze best practices: lopende projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor de manier waarop je samenwerking concreet kunt vormgeven.”

Toekomstige projecten
Nieuwe initiatieven zijn bijvoorbeeld strategische partnerships op het gebied van stages, of organisaties die een onderzoeksvraag willen uitzetten. Ook kan het gaan om ontwikkeling van nascholingstrajecten, hbo/post-hbo-modules voor scholing van professionals in het werkveld. Marije: “Dan ga je echt die langdurige samenwerking aan op alle facetten die we als hogeschool in zo’n Centre kunnen betekenen! Ik zou het mooi vinden wanneer we in Haarlem en omgeving een duurzame verbinding kunnen realiseren met instellingen zoals Heliomare en het Spaarne Gasthuis. Juist in deze regio, waarin wij als hogeschool het verschil kunnen en moeten maken, is er behoefte aan sterke partnerships en een strategische agendasetting. Reden te meer voor ons om door middel van zo’n Hackathon de boel op te kloppen, partijen te enthousiasmeren en mensen aan te moedigen om aan boord te komen.”

De eerste Hackathon van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn vindt plaats op donderdag 4 november in Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee. Contactpersoon is Noor Christoph. Hebben partijen elkaar tijdens de bijeenkomst gevonden, dan bestaat ook de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen bij het subsidiefonds (link in jaarkalender). Na de Hackathon hebben deelnemers dan nog tot 19 november de tijd om aanspraak te maken op stimuleringsmiddelen om hun geformuleerde ideeën daadwerkelijk te realiseren.