10
september
2021
|
08:58
Europe/Amsterdam

Meer onderzoek naar lichamelijke gezondheid en leefstijl GGZ-patiënten

De lichamelijke gezondheid en leefstijl bij mensen in de GGZ krijgt steeds meer aandacht. Lector en hoogleraar Berno van Meijel van de onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde, Aartjan Beekman (hoogleraar psychiatrie Amsterdam UMC) en Marcel Adriaanse (universitair hoofddocent VU Amsterdam) doen onderzoek hoe de lichamelijke gezondheidszorg en leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening verder kan worden verbeterd. Hiervoor hebben zij onlangs € 584.000,- subsidie ontvangen.

Door onder meer medicatie en een ongezonde leefstijl hebben patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) een sterk verhoogde kans op chronische, lichamelijke ziektes. Dat heeft een verlaagde levensverwachting van 15 tot 20 jaar - ten opzichte van de algemene bevolking - tot gevolg. Het is daarom van belang dat er geregeld screening van de fysieke gezondheid plaatsvindt en dat de leefstijl van de patiënt voldoende aandacht krijgt. Het is voor zorgprofessionals lastig om deze interventies op te nemen in hun dagelijkse praktijk.

Effectiviteit GILL-interventie
De huidige studie probeert te onderzoeken of de door verpleegkundigen geleide eHealth-module GILL (Gezondheid in Lichaam en Leefstijl) een effectieve manier is om de lichamelijke gezondheid en het leefstijlgedrag bij deze patiëntengroep te verbeteren. De GILL-interventie is speciaal ontwikkeld voor en met EPA -patiënten en zorgprofessionals.

Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde
Met de eHealth-module GILL geven we verpleegkundigen een concrete tool in handen waarmee zij samen met de patiënt doelgericht kunnen werken aan de preventie en gezondheidsbevordering. Dit heeft hoge prioriteit! We hebben in de GGZ onvoldoende aandacht gehad voor lichamelijke gezondheid van patiënten.
Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde

Samenwerking
Het onderzoek is een uitgebreide samenwerking tussen Amsterdam UMC, Inholland, VU Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, Albeda College, MIND en Hogeschool van Amsterdam.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.