Dordrecht,
02
september
2022
|
16:19
Europe/Amsterdam

'Met de Ad PEP gaan we echt een gat opvullen'

Dordrecht Academy start nieuwe opleiding in regio Drechtsteden

Adpep

Wat zijn de opleidingsbehoeften in de regio Drechtsteden? Met deze vraag startten zeven opleidingen een samenwerkingsverband met elkaar, gemeenten en het bedrijfsleven. De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) is één van de opleidingen die uit deze samenwerking voortkomt. Op 5 september 2022 is de eerste lesdag en starten 48 gemotiveerde studenten.

De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP), wordt door Hogeschool Inholland aangeboden onder de vlag van de Dordrecht Academy. Een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Avans, Hogeschool Inholland, het Da Vinci College, de gemeente Dordrecht en het regionale bedrijfsleven. Deze partijen onderzochten samen aan welk opleidingsaanbod in Drechtsteden behoefte is en spelen daarop in.

Als docent aan de Pabo bij Hogeschool Inholland Dordrecht is Sander Hurkmans betrokken bij de start van de Ad PEP. Helemaal nieuw is de opleiding trouwens niet, want Inholland biedt de Ad PEP al aan in Den Haag en Haarlem. “Het mooie is dat we de expertise en ervaringen die we in huis hebben op deze manier kunnen delen en er draait straks bijvoorbeeld ook een ervaren docent uit Den Haag mee en ook een collega van DaVinci versterkt het team,” vertelt Hurkmans enthousiast. 
 
Werken op kinderdagverblijf of basisschool?
De Ad PEP is een brede opleiding waarbij studenten de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen werken op een kinderdagverblijf of als leraarondersteuner op een basisschool. Een deel van de studenten heeft jarenlange werkervaring op mbo-niveau en wil doorgroeien naar een hbo-functie. De Ad PEP maakt het mogelijk om binnen twee jaar een hbo-opleiding te behalen. “Dit verlaagt de drempel. Bovendien komen deze studenten binnen met levenservaring en we merkten tijdens de intakegesprekken al dat ze supergemotiveerd zijn,” aldus Hurkmans.

Zelfstandig functioneren
Dat is goed nieuws, want de vraag naar hbo-professionals blijft toenemen, bijvoorbeeld door het groeiende aantal Integrale Kindcentra (IKC’s) en de zwaarder wordende eisen voor het opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Tegelijkertijd is de druk op het onderwijs groot, waardoor er behoefte is aan ondersteuners die zelfstandig kunnen functioneren. “Kortom met de Ad PEP gaan we echt een gat opvullen, deze professionals kunnen bijvoorbeeld contacten met ouders onderhouden, groepjes ondersteunen etc. Met de tekorten die er in het onderwijs zijn, is dit een mooie oplossing. We creëren een nieuwe beroepsgroep wat werkgevers een divers medewerkersbestand oplevert,” legt Hurkmans uit.

Werkgevers reageerden in ieder geval enthousiast en dit schooljaar starten er 48 studenten, allemaal inschrijvingen vanuit de samenwerkingspartners met Inholland. “Voor wie de smaak te pakken heeft en na de Ad PEP door wil studeren, is de Pabo een mooie vervolgstap.”

Samenwerking werkveld
Net zoals Inholland Pabo Dordrecht en de andere opleidingen van Dordrecht Academy, zoekt de Ad PEP een samenwerking met werkgevers. “Dit ‘Samen opleiden” houdt in dat we in opleidingstrajecten blijven samenwerken aan vraagstukken met schoolbesturen en het werkveld. We zijn partners en krijgen ook input vanuit het werkveld, indien nodig stellen we een opleiding bij,” legt Hurkmans uit. Hoe merkt de student dit? Er is sprake van werken vanuit de driehoek: hogeschool, samenwerkende partners en student. Zo wordt er een rijke leeromgeving gecreëerd met leerteams waar studenten onder begeleiding van de leercoach (hogeschooldocent), praktijkbegeleider van de basisschool of kinderopvang met peers werken aan vraagstukken.

Daarnaast geven partijen vanuit het werkveld gastlessen, helpen ze studenten met het stellen van doelen en leveren ze een bijdrage aan het beoordelen van studenten. “Onze ambitie is om met de Ad PEP ook op deze manier te gaan werken. Opleiding en beroepenveld raken steeds meer met elkaar verweven. Zo werken we samen aan toekomstbestendig onderwijs,” sluit Hurkmans af.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.