Delft,
28
mei
2021
|
07:52
Europe/Amsterdam

'Met deze brede opleiding benader je veel aspecten van het vak'

Studenten van Dier in de Duurzame Samenleving aan het woord

Kyra, Anna en Elisa

Een next practice ontwikkelen, een onderzoek naar de hervorming van je eigen studie en een gedragsonderzoek uitvoeren. Voorbeelden van projecten waar de studenten van Dier in de Duurzame Samenleving aan de Hogeschool Inholland Delft aan werken. Student Elisa Speet: “We werken aan veel opdrachten die heel relevant zijn binnen ons vakgebied en leren veel theorie die goed aansluit op het werk voor later.”

Drie tweedejaarsstudenten Anna Moree, Elisa Speet en Kyra Geerts vertellen enthousiast over hun projecten. Deze brede opleiding benadert veel verschillende aspecten van het vak en krijg je de juiste tools aangereikt om als tussenschakel te fungeren. “Mensen van buitenaf denken vaak dat ik een opleiding volg om boer te worden, zij kennen de sector vaak niet goed. Ik word juist opgeleid om een hele belangrijke schakel te zijn tussen de consument en de boer”, vertelt Elisa.

De BoerenTent
Binnen de dier- en veehouderijsector zijn er veel ontwikkelingen, innovaties en maatschappelijk relevante thema’s die regelmatig in beeld komen. Ondanks dat de dier- en veehouderij zich probeert te ontwikkelen, eist de maatschappij steeds meer verduurzaming en een verbetering van de relatie tussen boer en burger, de verbetering van het dierwelzijn en nieuwe technieken. Kyra: “De burger heeft nog weinig inzicht over de werkzaamheden binnen de dier- en veehouderijsector.” Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie, interviews met experts en door enquêtes uit te zetten, is gekeken hoe via next practices de boer-burgerverbinding kan worden verbeterd.

“Hiervoor hebben wij de BoerenTent bedacht," vertelt Kyra. "Met dit concept proberen we de burger een beter beeld bij te brengen wat er allemaal nodig is om voedsel te produceren. Vanuit ons onderzoek bleek dat de gemiddelde burger niet goed weet wat er allemaal nodig is om producten te produceren. De boer krijgt minder waardering.” Met een interactieve boerenwinkel midden in de stad proberen de studenten de burgers te laten kennismaken met de productie van de boer. Het unieke van deze aanpak is om direct met de burger in contact te komen. In de winkel worden allerlei producten vanuit de streek verkocht voor een eerlijke prijs en wordt duidelijke informatie gegeven over de herkomst ven de producten.

“We denken dat via de BoerenTent een goede eerste stap wordt gezet om de boer-burgerverbinding te versterken.”
Student Kyra

Hervorming opleidingen
Met het project Dier en Omgeving is de duurzaamheidstransitie van de sector dier- en veehouderij in kaart gebracht. Hierop kan het onderwijs gericht aansluiten en komen young professionals en het werkveld nader tot elkaar. Hogeschool Inholland Delft heeft het project als halfjarig semester aangeboden met aanvullende lessen zoals creativiteit en professioneel gedrag. “We zijn begonnen door het gebied af te bakenen en ons te focussen op Midden-Delfland. In dit gebied zijn we gaan kijken wat er allemaal speelt in de omgeving en hoe we de dieren kunnen koppelen aan de omgeving. We zijn toen op verschillende onderwerpen gekomen die we konden koppelen aan ons eindproduct; de onderwijseenheid”, vertelt Elisa.

Zowel Elisa als Anna geven aan dat ze het een leuke opdracht vonden om nieuwe onderwerpen toe te voegen aan de lessen binnen Inholland Delft. “Alle informatie die wij nu hebben verzameld, kan weer worden gebruikt voor toekomstige studenten. We hebben hiervoor veel literatuurstudies gedaan om zo actueel mogelijk te blijven. Daarnaast hebben we medestudenten gevraagd om onze enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben we een mooi overzichtelijk schema gemaakt met alle blokken en jaren met passende vakken”, vertelt Anna. Uit de enquête zijn veel nieuwe inzichten gekomen die de twee studenten actief hebt uitgewerkt voor een vernieuwde onderwijseenheid.

Gedragsobservatie
Voor het vak Welzijn & Gedrag zijn de drie studenten aan de slag gegaan met een gedragsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd op een kinderboerderij in Delft. Hier bleek een gedragsprobleem aanwezig te zijn, tijdens het voeren van de geiten. “Tijdens de eerste onderwijsperiode zijn we weer gestart in de literatuur en in de tweede periode hebben we het gedragsonderzoek daadwerkelijk uitgevoerd”, vertelt Anna. “Onze opdrachtgever gaf aan dat de geiten onrustig waren tijdens het voeren. De geiten aten eerst uit verschillende troggen (voederbakken). We hebben tijdens het voeren hun gedrag bestudeerd en zijn per seconde gaan turven welk gedrag ze vertoonden op dat moment”, vertelt Elisa. De studenten zijn uiteindelijk verschillende manieren van voeren gaan testen op de geiten en hieruit bleek dat wanneer de geiten het voedsel vanaf de grond aten, er positief gedrag te zien was. De geiten stonden dan niet te dicht op elkaar.

Al met al mooie praktijkvoorbeelden die laten zien hoe studenten tijdens de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving verbinding maken (dier)bedrijven, burgers informeren over de herkomst van producten en leren om via gedragsonderzoek het dierwelzijn te verbeteren.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.