16
juni
2022
|
14:04
Europe/Amsterdam

Microcredential: nieuw erkend certificaat voor modules

Leven lang blijven ontwikkelen van je kennis en vaardigheden

Pilot_Microcredentials-150x150

Een dynamische arbeidsmarkt, veranderende beroepen. Om hierin als werkgever en professional mee te bewegen, is continu leren en ontwikkelen essentieel. Om het voor de professional aantrekkelijker te maken gerichte scholing te volgen, sluit Hogeschool Inholland aan bij de landelijke pilot Microcredentials. Hiermee hebben we de mogelijkheid om modulair onderwijs in te zetten en werkenden en het werkveld te ondersteunen in (flexibele) professionalisering. In september start de eerste geaccrediteerde module waarmee je een microcredential kunt behalen: Klinisch redeneren. Katinka Rademaker, opleidingsmanager HBO Verpleegkunde: “Deze vorm van onderwijs is een wens vanuit het werkveld. Zo kunnen we samen opleiden voor behoud van verpleegkundigen in de krappe arbeidsmarkt.” 

Een microcredential is een erkend certificaat waarmee je als professional kunt aantonen wat je weet, kunt en begrijpt na afronding van een korte onderwijseenheid, zoals een module (tussen de 3 en 30 EC). De microcredential kent hieraan een zelfstandige waarde toe. De microcredential staat voor accreditatiewaardig onderwijs met een kwaliteitskeurmerk: de professional – en zijn werkgever - kan ervan op aan dat met de onderwijseenheid de beoogde leeruitkomsten worden bereikt. Zodra de professional een module heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat in de vorm van een digitale badge (via de applicatie Edubadge). 

Waardevol voor meerdere partijen 
Microcredentials zijn van meerwaarde voor zowel professionals als werkgevers als onderwijsinstellingen. 

  • De professional: volgt een module die qua omvang en waarde aantrekkelijk is om zich in het hoger onderwijs te specialiseren, bij- of om te scholen. Dit sluit flexibel aan op een (snel veranderende) leervraag van professionals. Daarnaast kunnen professionals meerdere microcredentials ‘stapelen’ om zo hun eigen ontwikkelpad vorm te geven. 
  • De werkgever: kan in de snel veranderende arbeidsmarkt professionals aantrekken die zich op specifieke gebieden hebben laten scholen of kan zijn eigen werknemers laten scholen. Zij volgen korte onderwijseenheden van accreditatiewaardig niveau, met kwaliteitskeurmerk. Omdat er een landelijk register gaat komen, worden de microcredentials ook herleidbaar en controleerbaar. 
  • De onderwijsinstelling: krijgt de mogelijkheid haar onderwijsaanbod te verbreden en werkenden te ondersteunen in hun professionalisering. Dit ligt in lijn met de flexibilisering van het onderwijs (zoals ook in het strategisch plan van Hogeschool Inholland is vastgelegd). 

Met ons flexibele aanbod zijn we persoonlijk en dichtbij: we voorzien in wat het werkveld nodig heeft en hebben oog voor de wensen van de werkende student.

Katinka Rademaker, opleidingsmanager HBO Verpleegkunde

Microcredential Klinisch Redeneren voorziet in een behoefte 
Klinisch redeneren wordt de eerste module binnen Hogeschool Inholland waarbij de werkende professional een microcredential kan behalen. Deze module is opgenomen in het huidige flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde en zal vanaf september ook ‘los’ te volgen zijn. Katinka Rademaker licht toe: “De zorg kampt met tekorten. Het werkveld wil wel meer nieuwe verpleegkundigen opleiden, maar er is niemand om ze te begeleiden. De huidige werkende verpleegkundige wil meer autonomie in het werk, en wil doorgroeien en professionaliseren. Maar heeft geen tijd om een volledige opleiding te volgen. Door samen met het werkveld te kijken waar de behoeftes liggen, kunnen we het onderwijs flexibel afstemmen. Een microcredential past hier goed bij. Het voldoet aan een leervraag, geeft erkenning via een certificaat en is wellicht de opstap tot meer leren.” 

Vormgeven binnen het onderwijs 
Ondanks dat de module een onderdeel is van het flexibele deeltijdprogramma kost het toch denk- en mankracht om deze eerste microcredential te realiseren. “We willen professionals die voor deze microcredential kiezen, meenemen in de huidige ‘flow’ van het flexibele programma. Zo volgen ze samen met andere werkenden deze module en kunnen ze gezamenlijk theorie in praktijk brengen”, vertelt Katinka. “Maar deze microcredential-studenten behoeven wel hun eigen ‘oormerk’ en moeten als zodanig geregistreerd staan. En hoe moeten ze zich precies inschrijven; wat gaat deze vorm van onderwijs kosten? Bovendien moeten ze na afronding de digitale badge ontvangen via Edubadge. Ook daar komt wat inregeling bij kijken. Maar we zijn zover dat in september de eerste studenten kunnen starten. We zien ze graag komen.” 

Door onderwijs aan te bieden in de vorm van een microcredential kan een professional zich gericht scholen en proeven aan wat leren op het hbo is. En wie weet smaakt dat naar meer.

Katinka Rademaker, opleidingsmanager HBO Verpleegkunde

Landelijke pilot hoger onderwijs 
Hogeschool Inholland doet samen met 31 andere hogescholen en universiteiten - mee aan de landelijke pilot Microcredentials van het Versnellingsplan. De pilot richt zich op het Leven Lang Leren-aanbod voor professionals. In de pilot werken hogescholen en universiteiten aan:  

  • de realisatie van een stelsel waarbinnen microcredentials een erkenbare en herkenbare waarde hebben;  
  • het verrijken van onderwijsaanbod door microcredentials aan te bieden met een zelfstandige waarde; 
  • het verder concretiseren van procedures rondom het aanbieden, registreren en uitgeven van microcredentials;  
  • het organiseren en verbeteren van kwaliteitszorg die past bij flexibel aanbod;  
  • (juridische) vraagstukken zodat wettelijke verankering in het onderwijsstelsel kan volgen. 

Landelijke (h)erkenning  
Net zoals bachelors, masters en minors krijgen microcredentials straks een herkenbare en erkenbare waarde in het onderwijsstelsel. Momenteel zijn microcredentials nog niet opgenomen in de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), en hebben zij nog geen wettelijk erkende status. Wel staat het hoger onderwijs in Nederland (via de koepelorganisaties Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland) achter de pilot en het huidige kwaliteitskader. Hierdoor hebben microcredentials die uitgegeven worden binnen de pilot wél een landelijke herkenning en erkenning.  

Meer weten? 
Wil je meer weten over de pilot Microcredential binnen Hogeschool Inholland? Neem dan contact op met Katinka Rademaker of Mirjam van Meningen

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.