Den Haag,
05
oktober
2022
|
16:23
Europe/Amsterdam

'Er is niets mooiers dan aan de slag gaan als docent'

Minister Dijkgraaf in gesprek met Pabo'ers tijdens de Dag van de Leraar

Selfie met Robbert Dijkgraaf

Op de Dag van de Leraar bracht minister Dijkgraaf een bezoek aan toekomstige leraren. Hij kwam langs bij de Pabo van Hogeschool Inholland Den Haag en ging in gesprek met studenten en een aantal docenten.

 Eerst sloot de minister aan bij een leercoachbijeenkomst van studenten van de flexibele Pabo. Daar sprak hij met de studenten over het ‘flexibel studeren’ en het experiment leeruitkomsten. Ook kwam aan bod hoe studenten sturing geven aan hun eigen leerproces en hoe ze leren en werken combineren.

“Allereerst wil ik jullie op deze dag van de leraar feliciteren dat jullie voor dit mooie vak hebben gekozen en straks als leerkracht aan de slag gaan,” begon minister Dijkgraaf zijn gesprek. “Er is niets mooiers dan aan de slag gaan als docent.”

Selfie met Robbert Dijkgraaf

“We hebben met de minister gesproken over meer ondersteuning in de klas en dit ook doorvoeren naar de praktijk. Die ondersteuning hebben we nodig om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen. We hopen hier een verandering in aan te brengen voor de toekomstige Pabo-studenten. De minister luisterde echt en we voelden ons zeker gehoord!”

In gesprek over de overgang van mbo naar de Pabo
De minister sprak vervolgens ook met studenten die eerst het mbo hebben gedaan en nu de Pabo doen, maar ook met studenten die nu nog op het mbo zitten en daar het Pabokeuzedeel volgen. Het gesprek ging over de overgang van het mbo naar de Pabo, de toelatingstoetsen, de instroomeisen en de pilot waarbij mbo’ers geen toelatingstoets hoeven te doen, maar aan de hand van een portfolio laten zien dat ze geschikt zijn om aan de Pabo te beginnen.

Julia van Heck

Julia van Heck: “Als mbo-student moet je standaard drie toelatingstoetsen maken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Havo- en vwo studenten hoeven deze toetsen niet te maken. Ik vertelde dit aan de minister en daarbij ook dat mbo-studenten net zo goed, als havo- en vwo studenten, hebben aangetoond dat ze een hbo-niveau beheersen. Dat vond hij een interessant onderwerp en wilde daar zeker naar luisteren. De eerste stap is gezet en ik hoop dat hij het nu ook gaat meenemen in de volgende besluiten!”

Minister Dijkgraaf: “Je wordt docent omdat je graag voor de klas wilt. We willen geen onnodige barrières en de Pabo toegankelijk maken. Hoe doe je dat? Ik ben blij met de pilots en experimenten die jullie doen om studenten toe te laten tot de Pabo.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.