23
mei
2022
|
08:05
Europe/Amsterdam

Morele dilemma’s tijdens het werk? Niet langer de kop in het zand

Ga het gesprek erover aan tijdens de training Struisvogel Sessie

Struisvogel Sessie

Hoe reageer je als een student niet mee wil doen aan een activiteit vanwege het geloof? Of wanneer een collega seksueel getinte grapjes maakt over het groepje studenten dat jij begeleidt? Het kan lastig zijn om met deze situaties om te gaan. Wellicht is de uitkomst dat je de kop in het zand steekt. Om je handvatten te geven om dergelijke morele dilemma’s tegemoet te treden, biedt het cluster Integrale Veiligheid van Hogeschool Inholland de Struisvogel Sessie aan. 

De Struisvogel Sessie is een methode waarmee je als professionals in teamverband in gesprek gaat over morele dilemma’s tijdens het werk. Deze methode zoomt specifiek in op (morele) dilemma’s die voortkomen uit een groeiende diversiteit van normen en waarden in onze samenleving. 

Wat is een moreel dilemma precies? 
Een moreel dilemma treedt op wanneer een of meerdere morele waarden met elkaar botsen. Kies je voor het een, dan gaat dit ten koste van de waarde die bij het alternatief hoort, en andersom. 
Voorbeelden zijn: 

  • Mag je liegen (waarde: eerlijkheid) om iemands leven te redden (waarde: veiligheid)? 
  • Mag je beloftes breken (waarde: loyaliteit) als je iemand moet helpen (waarde: behulpzaamheid)? 

Handvatten om dilemma’s te benaderen 
Tijdens deze training leer je hoe je juist níet de kop in het zand steekt, maar het gesprek aangaat om deze dilemma’s binnenstebuiten te keren. Wat het je oplevert: 

  • Je gaat met je collega’s het gesprek aan over het ervaren van morele dilemma’s vanuit verschillende perspectieven. 
  • Je formuleert in teamverband een gezamenlijke visie, concrete acties en afspraken die in de toekomst bij vergelijkbare situaties houvast bieden. 
  • Je voelt je in de toekomst zekerder bij het handelen in situaties met morele dilemma’s. 
  • Je werkt toe naar het einddoel: om met je collega’s tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

Meld je aan 
Ervaar jij morele dilemma’s en wil jij er in werksituaties beter mee kunnen omgaan? Volg dan de training Struisvogel Sessie. Deze training is bedoeld voor medewerkers van Hogeschool Inholland om in teamverband te volgen. Deze start (fysiek of online) bij voldoende aanmeldingen. Je kunt je aanmelden bij adviseur Integrale Veiligheid Elvir Ceman.