Amsterdam,
15
maart
2019
|
09:15
Europe/Amsterdam

Naar een inclusieve werkomgeving!

Onderzoekers VU en Inholland starten nieuw arbeidsmarktonderzoek

Event diversiteitvraagstukken

Om inzicht te krijgen in de bias van werkgevers ten aanzien van mensen met een kwetsbare arbeidspositie, gaan Inholland-lector Machteld de Jong (Diversiteitsvraagstukken) en VU-hoogleraar Halleh Ghorashi van start met een tweejarig onderzoek, mogelijk gemaakt door Instituut Gak. De onderzoekers hopen met het project ‘Naar een inclusieve werkomgeving! Met (levens)verhalen bias doorbreken’ een belangrijke bijdrage te leveren aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.

In Nederland wordt het belang van een inclusieve arbeidsmarkt door iedereen benadrukt. Politici, werkgevers en werknemers stellen unaniem dat iedereen gelijke kansen zou moeten hebben op het vinden van werk, ongeacht iemands achtergrond (etniciteit, leeftijd, handicap, geslacht, sociaal economische status, geloof etcetera).

‘Ongelijke kansen blijven bestaan’
In de praktijk blijkt echter dat de kansen op het vinden van werk niet voor iedereen gelijk zijn en het wel degelijk uitmaakt tot welke ‘groep’ je behoort. Of iemand hoog of laagopgeleid is, maakt daarbij geen verschil; ongelijke kansen blijven bestaan. Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen en jongeren met een migratie-achtergrond, ook als ze hoog zijn opgeleid, minder kansen hebben op het vinden van een stageplek of werk. “Dit is een zeer ongewenste situatie, niet alleen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, maar ook voor werkgevers en de Nederlandse samenleving zelf”, aldus Machteld de Jong.

In het onderzoek beogen Machteld de Jong en Halleh Ghorashi met behulp van een biografische benadering inzicht te krijgen in de bias van werkgevers ten aanzien van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook zullen de levensverhalen van twintig mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt worden opgetekend. Via hun levensverhalen kan relevante kennis over hun leef- en denkwereld, en de ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens hun zoektocht naar werk, worden opgedaan en gedeeld.

Doel van het onderzoek is kennis op te leveren over de wijze waarop inclusieve organisaties gestimuleerd kunnen worden door het in kaart brengen van de aard van de bias bij werkgevers en, aan de hand van hun levensverhaal, de ervaringen die kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt zelf hebben opgedaan. Studenten met een migratie achtergrond en vluchtelingen zullen onder meer bij dit onderzoek worden betrokken.

Vanuit Hogeschool Inholland zullen Machteld de Jong, Thom Geurts en Tjitske Lovert participeren in dit onderzoek.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Irma Dekker
18
March
2019
Wat een mooi onderzoek! Ik hoop dat wij hier binnen het onderwijs ook mee aan de slag kunnen. In ons onderwijs wordt voor de student al een toon gezet richting arbeidsmarkt. Inclusie zal bij ons nog best wat aandacht mogen krijgen.