Diversiteitsvraagstukken

Over Diversiteitsvraagstukken

De onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken draagt met praktijkonderzoek bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Het team van lector De Jong neemt het onderwijsproces van Inholland onder de loep om kansen en knelpunten rond diversiteit te vinden en de opleidingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Daarnaast wil de onderzoeksgroep helpen bij het creëren van netwerken om stage-, afstudeer- of werkplekken te vinden voor studenten mét - en zonder een migratieachtergrond. Ook de professionalisering van docenten op het gebied van diversiteit is een speerpunt voor De Jong.

Voor onderwijs en werkveld

Vanuit haar onderzoekslijn werkt lector Machteld de Jong samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Samen met het werkveld wordt gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van de onderzoekslijn.

Samenwerken met Diversiteitsvraagstukken

De onderzoeksgroep Diversiteitsvraagstukken heeft contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met diversiteitsvraagstukken. Samenwerking is gericht op de vragen die leven buiten Inholland, waarbij de onderzoeksgroep als kennispartner kan samenwerken op de thema’s binding, religie, identity politics en sociaaleconomische situatie. Samen met het werkveld wordt bijvoorbeeld in een Community of Practise gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van de onderzoeksgroep.

Onderzoeksthema's

Diversiteit

Met de verandering van de samenstelling van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder die in de grote steden, zien onderwijsinstellingen en organisaties zich voor nieuwe vraagstukken gesteld. De Nederlandse bevolking wordt naar etnische, culturele, religieuze achtergrond steeds meer divers. Die toenemende diversiteit kan zorgen voor creativiteit en inspiratie, maar ook voor onzekerheid, handelingsverlegenheid en zelfs conflicten.

Met haar team vormt lector Machteld de Jong een nieuwe onderzoeksgroep die zich - samen met het werkveld en maatschappelijke partners - voornamelijk richt op diversiteitsvraagstukken binnen en buiten het onderwijs. Het onderzoek focust zich onder meer op stimulering van de open dialoog over diversiteitsvraagstukken.

Een open gesprek aangaan

Centraal staan vragen als: ‘Hoeveel ruimte is er voor diversiteit in de onderwijsomgeving en het publieke domein?’ en ‘Hoe wordt die ruimte door studenten en medewerkers van Inholland ervaren?’ Een belangrijk streven van de onderzoeksgroep is om het onderwerp diversiteit continu op de agenda te houden bij Inholland. Daarnaast beoogt lector Machteld de Jong een bijdrage te leveren aan het huidige integratiedebat zoals dat momenteel in Nederland wordt gevoerd. De Jong: “Het onderzoek van de onderzoeksgroep zal zich richten op thema’s rond diversiteit die bij Inholland en daarbuiten spelen. Ik wil graag de positieve kracht van diversiteit benadrukken, maar dan moeten we wel eerst open met elkaar erover in gesprek gaan. Nu blijven nog veel onderwerpen die schuren onbesproken. Die impasse wil ik  doorbreken door het gesprek aan te gaan.”

De lector van Diversiteitsvraagstukken:

Machteld de Jong
Machteld de Jong
Machteld de Jong
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Diversiteitsvraagstukken:

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Communicatiemedewerker Jorina van Deursen
Telefoon
+31654352729