06
juli
2023
|
08:52
Europe/Amsterdam

Nationaal Groeifonds: Inholland doet mee in twee goedgekeurde projecten

nationaal-groeifonds

De Nationaal Groeifondsprojecten Deltaplan Valorisatie en Regeneratieve Landbouw (Re-Ge-NL), waarin Hogeschool Inholland partner is, zijn twee van de 18 projecten waarvoor het kabinet in totaal ruim 4 miljard euro uit trekt. Verder is Inholland aangesloten (via steunverklaringen) bij de projecten Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) en Investeren in talent van de toekomst! De projecten moeten bijdragen aan het “duurzame verdienvermogen van Nederland”. 

Deltaplan Valorisatie
Vanuit het Groeifonds is 417 miljoen euro gereserveerd voor het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediende voorstel Deltaplan Valorisatie. Het plan is bedoeld om de maatschappelijke en economische potentie van het Nederlandse onderzoek beter te benutten en naar een hoger plan te tillen. Het betreft een samenwerking tussen Hogescholen, Universiteiten, Universitair Medische Centra, TO2-instellingen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen willen kennis uit onderzoek in Nederland beter benutten en naar een hoger plan tillen.

Re-Ge-NL
Maximaal 129 miljoen euro aan investering gaat naar het project Regeneratieve Landbouw (Re-Ge-NL).  Dit voorstel richt zich op de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. Het voorkomt uitputting van de bodem. Het voorstel biedt niet alleen een mogelijke oplossing voor de brede landbouw milieuproblematiek, maar biedt ook economische kansen voor het gehele agri-food complex inclusief Nederlandse boerenbedrijven.

Initiatiefnemer van dit project is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met kennisinstellingen, boerennetwerken, bedrijven en financiële instellingen. Er zijn in totaal 54 partijen aangesloten bij Re-Ge-NL. Re-Ge-NL bouwt voort op de Publiek-Private Samenwerking Regeneratieve Landbouw van de Topsector Agri & Food.

CIIIC
Maximaal 200 miljoen euro gaat naar het project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC). In CIIIC draait alles om zogeheten Immersive Experiences. Een 'Immersive Experience' betekent letterlijk een meeslepende ervaring. Dan gaat het om virtual virtual reality, 360 graden beeld/video, augmented reality, chatbots, interacterende animatie en games. Wereldwijd wordt IX gezien als één van de drijfveren achter de derde grote digitale transitie, die een grote weerslag zal hebben op ons dagelijks leven, ons werken, leren en recreëren.

Aan het CIIIC-programma, ontwikkeld onder leiding van CLICKNL zijn meer dan 120 deelnemers verbonden, afkomstig uit de creatieve sector, kennisinstellingen, onderwijs, industrie, evenementen, media en cultuur. Gezamenlijk is het doel om de creatieve industrie en contentmakers in staat te stellen om kansen rondom immersive experiences te verzilveren. Dit gebeurt door de capaciteit op het gebied van human capital, faciliteiten en labs, kennis, methoden en validatie te vergroten.

Investeren in talent voor de toekomst!
Het kabinet heeft met de Groeifondssubsidie van maximaal 160 miljoen euro groen licht gegeven voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren. De ontwikkelmogelijkheden voor leraren kunnen hierdoor in de komende tien jaar aanmerkelijk worden verbeterd en uitgebreid. Het betreft  een tienjarig traject en heeft als doel de doorlopende professionalisering van leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te structureren en te stimuleren. Negentig procent van alle leraren in ons land wordt opgeleid in het hoger beroepsonderwijs.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.