Haarlem,
27
september
2018
|
16:13
Europe/Amsterdam

Samen het beste uit mensen halen

Nieuw curriculum Social Work

Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving. De ontwikkelingen binnen het werkveld welzijn vragen een andere houding ten opzichte van cliënten in een zorginstelling. “Mensen waar mogelijk in hun kracht zetten, empoweren, van zorgen vóór naar zorgen dát. Het beroep wordt breder en dat vraagt ook een aanpassing van de mensen die we opleiden”, vertelt Tineke de Wit, teamleider Social Work bij Inholland Haarlem, over de keuze voor een nieuw curriculum per 1 september 2018.

Eerder zijn - landelijk - SPH, MWD en CMV opgegaan in de opleiding Social Work. Bij Inholland ligt het accent op kwaliteit van (samen)leven. “De eerste twee jaar is voor al onze studenten gelijk. We bieden ze een brede basis waarin ze in aanraking komen met zoveel mogelijk aspecten van zorg en welzijn. In het derde jaar kiezen ze voor de afstudeerrichting Welzijn en samenleving, Jeugd of Langdurig complexe zorg. Uiteindelijk leveren we studenten af die kunnen samenwerken, ondernemend zijn en breder kijken dan alleen hun eigen beroep. Die zicht hebben op het bredere perspectief en met een kritische blik beleid kunnen volgen en maken.”

Samenwerken
Het beroepenveld is een belangrijke schakel, zowel binnen de opleiding als bij de totstandkoming van het nieuwe curriculum. “Het programma hebben we besproken en getoetst in diverse commissies. Binnen de opleiding is meer ruimte voor gastlessen, praktijkopdrachten en praktijkgericht onderzoek. Vanuit onderwijs samenwerken met het werkveld, interprofessioneel samenwerken en het verweven van onderwijs, praktijk en onderzoek zijn belangrijke pijlers binnen het nieuwe curriculum.”

Human Dimension
Om hierop aan te sluiten, is bij het ontwerpen van het curriculum uitgegaan van de taxonomie van Dee Fink. In dit model komen verschillende vormen van leren tegelijkertijd aan bod: kennis, toepassing, integratie, maar ook ‘Caring’, ‘Human Dimension’ en ‘Learning how to Learn’. Deze leerperspectieven passen prachtig bij het beroep van sociaal werker. “Het verwerven van kennis over een onderwerp en deze verbinden met je kijk op de wereld kan je iets leren over jezelf en je enthousiast maken om nog meer over het onderwerp te leren”, aldus Tineke de Wit. Ze vervolgt: “Wat ook nieuw is, is het digitale programma Feedbackfruits. Het stimuleert studenten om bijvoorbeeld met elkaar in discussie te gaan en elkaar feedback te geven.”

Onderzoekend vermogen
Daarnaast is gekeken naar hoe de nieuwe generatie studenten leert. “Geen hoorcolleges meer maar de lesstof thuis voorbereiden en de les zelf gebruiken voor verdieping. We maken veel meer gebruik van activerende werkvormen en stimuleren het onderzoekend vermogen. Bij dat laatste hebben we de methode van Miriam Losse gebruikt.” De vernieuwde opleiding Social Work levert studenten af die voorbereid zijn op wat er gevraagd wordt van de sociaal werker in de 21ste eeuw.

Wil je meer informatie over het nieuwe curriculum, heb je tips of ben je benieuwd op welke wijze je met de opleiding Social Work kunt samenwerken? Neem contact op met:

De Gezonde Samenleving

De opleiding Social Work draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.