Delft,
28
oktober
2022
|
13:21
Europe/Amsterdam

Nieuw Delfts talent in de maak voor verduurzaming van de voedselketen

Intensieve samenwerking Inholland en Biotech Campus Delft

Fabian van der Horst (domeindirecteur Agri Food & Life Sciences en directeur Inholland Delft) en Cindy Gerhardt (directeur Planet B.io)

Om nieuw talent te ontwikkelen voor snelgroeiende biotechbedrijven in de regio Delft en oplossingen te bieden voor het wereldvoedselvraagstuk, gaat Hogeschool Inholland intensief samenwerken met Biotech Campus Delft. Onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van Planet B.io, het innovatieve ecosysteem voor biotechnologie op deze campus.  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 425.000 euro bij aan een nieuw op te zetten hbo-opleiding bio- en foodtechnologie, nieuwe onderwijsruimtes en het opstarten van een onderwijsfunctie.

“Dit project geeft een enorme boost aan de ontwikkeling van het biotechnologie cluster én voegt een relevante toekomstgerichte opleiding toe aan het onderwijsaanbod in de regio”, laat Fabian van der Horst weten. De vestigingsdirecteur van Inholland Delft en het Domein Agri, Food & Life Sciences noemt het “een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek die door inzet van studenten fungeren als innovatiemotor van de regio.” Inholland-collegevoorzitter Bart Combee vult aan: “Mooi dat we als Inholland launching partner kunnen zijn vanuit een sterke achterban met de vier groene Hogescholen in Nederland en de Vereniging Hogescholen.”

Levendige innovatiehub
De Biotech Campus Delft is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Het betreft een levendige innovatiehub met als missie om met biotechnologie als sleuteltechnologie de transitie naar een duurzame economie en gezonde voeding te versnellen. De Biotech Campus Delft heeft als ambitie om een zo breed mogelijk aanbod te bieden aan (kleine en grote) biotechbedrijven om hun groei te versnellen, en zo de maatschappelijke impact te versnellen die deze sector te bieden heeft. Zij vindt in deze ambitie aansluiting bij de ambities van Planet B.io, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en Hogeschool Inholland.

Planet B.io op de Biotech Campus Delft 
Planet B.io is de titel van het innovatieve ecosysteem voor biotechnologie op de Biotech Campus Delft. Vanwege het grote succes is er behoefte aan meer ruimte voor startups. Daarnaast hebben deze snelgroeiende bedrijven ook behoefte aan personeel, maar hier is moeilijk aan te komen. De overheid stimuleert dit ecosysteem en de versnelling van circulaire voedseloplossingen vanuit het Nationale Groeifonds met een bijdrage van 60 miljoen euro.

Alleen door te investeren in onderwijs in moderne biotechnologie kan de garantie gegeven worden dat er voldoende talent beschikbaar komt om de groei mogelijk te maken. Het verbinden van de onderwijsinstellingen is daarom van groot belang voor Planet B.io.

De partners van Planet B.io hebben het mogelijk gemaakt om een tweede gebouw op de Biotech Campus Delft beschikbaar te stellen aan Planet B.io, en deze te renoveren zodat er meer ruimte wordt gecreëerd voor huidige en nieuw startups. Door de bijdrage van de MRDH en de samenwerking tussen Planet B.io en Hogeschool Inholland, kan er in dit gebouw nu ook les- en labruimte ingericht worden voor studenten. Hiermee wordt een belangrijke ambitie van Planet B.io gerealiseerd om ook een onderwijs element te verwezenlijken op de Biotech Campus Delft.

Cindy Gerhardt, directeur Planet B.io: “Wij zijn de MRDH dankbaar dat we nu een intensieve samenwerking met Inholland kunnen realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat de Biotech Campus Delft een inspirerende leeromgeving biedt voor studenten, met volop werkgelegenheid in onze regio.”

Ambitie Hogeschool Inholland
Dit project past bij de toekomstige ambities van Planet B.io én Hogeschool Inholland, die bij elkaar om de hoek zitten in Delft. De intentie is om in Delft een volwaardig onderzoeks- en onderwijsprogramma op hbo-niveau te ontwikkelen voor de hele regio. De ambitie is om toe te werken naar een instroom van 100 nieuwe hbo-studenten per jaar en actieve samenwerking met de hele onderwijsketen zoals wo en mbo. De studenten werken en leren dan op een inspirerende locatie tussen de jonge biotech bedrijven en multinational DSM, een van de grootste Bioscience en Food Ingrediënt bedrijven van de wereld. Gezamenlijke projecten en gedeelde onderzoeksfaciliteiten in de onmiddellijke nabijheid van opschaling en productie creëren de voordelen van de community die leiden tot het succes van biotechnologie. Door onderwijs te geven op deze locatie is er een optimale aansluiting tussen de behoeften van bedrijven en de inhoud van de opleiding. De opleiding moet in het schooljaar 2024 starten. De voorbereidingen en opzet van onderzoeksopdrachten starten al op korte termijn.

Impact voor de regio
Biotechnologie is een veelbelovende technologie waar in Zuid-Holland een vruchtbare bodem voor bestaat. In Leiden ligt de nadruk op biomedische toepassingen, en in Delft op voedingstoepassingen. Er is al een nauwe samenwerking tussen de Erasmus universiteit, de TU Delft en Leiden Universiteit, en ook de verschillende campussen werken nadrukkelijk samen om een innovatiedistrict te ontwikkelen.

Zuid-Holland heeft een enorm potentieel om niet alleen kennis te ontwikkelen, maar ook bedrijvigheid te stimuleren, talent te ontwikkelen en werkgelegenheid te realiseren in de vorm van een innovatiedistrict. Dit alles op een economisch groeigebied (duurzaamheid en gezondheid) waar de provincie nadrukkelijk aandacht aan besteedt. Deze ontwikkeling op de Biotech Campus Delft boort een belangrijk regionaal en zelfs nationaal potentieel aan; startups, scale-ups en talent vestigen zich op of in de nabijheid van de campus en dragen zo bij aan een sterk economisch vestigingsklimaat, nieuwe regionale bedrijvigheid en aan een nationale en internationale profilering van de regio.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Grace Torres Tobar
30
October
2022
In mijn ogen deze samenwerking gaat over: kennis te ontwikkelen, nieuwe manieren om te ondernemen en de creativiteit van onze studenten te stimuleren.
Ik hoop Planet B.io een groot succes wordt en deze samenwerking de deur opent voor meer paden van innovatie en bedrijvigheid.
Heel veel succes