08
november
2023
|
14:30
Europe/Amsterdam

Nieuwe impuls voor masterontwikkeling Inholland

Ananda van der Pluijm benoemd tot projectmanager masterontwikkeling Inholland

Ananda_kleur

Ananda van der Pluijm, in het afgelopen studiejaar kwartiermaker masters voor het domein Creative Business, is onlangs gestart als projectmanager masterontwikkeling Inholland. Met als doel het bestaande masterportfolio van Inholland samen te brengen, te verstevigen, meer zichtbaar te maken en nieuw aanbod te helpen ontwikkelen.

Masteropleidingen hebben binnen het hbo de laatste jaren een meer prominente plek gekregen en hiermee meerwaarde geboden voor de kennissamenleving. In deze kennissamenleving spelen steeds complexere vraagstukken. Een hbo-master is beroepsgeoriënteerd, heeft een directe link met de praktijk en leidt hoogopgeleide professionals op die met deze vraagstukken om kunnen gaan. Daarnaast is een master ook van belang voor de instellingen zelf, omdat de onderzoekskwaliteit en -cultuur wordt versterkt door de aanwezigheid van deze opleidingen in hogescholen.

‘Masters dragen bij aan onze profilering en uitvoering Strategisch Plan’
 “Ook binnen Inholland hebben we de ambitie om ons portfolio op masteronderwijs te verrijken", licht Inholland-collegelid Marije Deutekom toe. "Hierbij staat voorop dat de masters bijdragen aan onze profilering en koers vanuit het Strategisch Plan. In het licht van het belang van samenwerking tussen opleidingen, domeinen en lectoren in de masterontwikkeling (en hiermee één Inholland) ben ik blij dat Ananda ons nu in deze rol verder gaat versterken”. Domeindirecteur Bas van Spréw (Creative Business) voegt toe: “Door haar ruime ervaring is Ananda bijzonder geschikt om het masterportfolio van Inholland integraal verder te ontwikkelen.” 

Ananda zelf is blij met haar nieuwe rol: “Ik werk heel graag mee aan de executie van de Inholland-strategie. Ik heb Inholland leren kennen als een ambitieuze hogeschool die volop in ontwikkeling is. Met mijn ervaring in onderwijsontwikkeling en dankzij mijn netwerk kan ik dicht bij het werkveld en samen met onderzoek en onderwijs werken aan een Inholland van de toekomst.” 

Heb je vragen of suggesties over de masterontwikkeling? Neem contact op met Ananda via  ananda.vanderpluijm@inholland.nl of professionelemasters@inholland.nl