11
mei
2023
|
15:30
Europe/Amsterdam

Nieuwe videoserie 'Wicked Problems' bezoekt de labs van Inholland

Aflevering 1: Het Urban Leisure & Tourism Lab

Samenvatting

In de nieuwe videoserie ‘Wicked Problems’ bezoeken we iedere drie weken een lab van Hogeschool Inholland. We spreken met studenten, docenten, onderzoekers en organisaties over hoe zij, door van elkaar te leren en samen te experimenteren en te innoveren, een betekenisvolle bijdrage leveren aan het oplossen van complexe vraagstukken (ook wel wicked problems genoemd). En zo meehelpen bouwen aan de inclusieve wereld van morgen!

ULT Wicked Problems

Toerisme leidt veelal tot overlast, maar biedt ook kansen. Hoe maak je steden aantrekkelijk voor bezoekers? En houd je ze tegelijkertijd leefbaar voor bewoners en ondernemers? Dat is voor veel steden een complex vraagstuk, ook wel ‘’wicked problem genoemd, waar Inholland door het opleiden van zelfstandig denkende professionals en het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis graag een betekenisvolle bijdrage aan levert, ook vanuit de Inholland labs.  

In deze eerste aflevering van Wicked Problems bezoeken we het Urban Leisure & Tourism Lab. Dit lab heeft zowel een locatie in Amsterdam en Rotterdam. Vanuit deze steden maar ook voor deze steden werkt Inholland aan innovatieve, inclusieve en duurzame toerisme- en vrijetijdservaringen. We geven een inkijkje in hoe studenten, docenten, onderzoekers en partners vanuit diverse organisaties en de omgeving gelijkwaardig met elkaar samenwerken aan een vraagstuk van een belangrijke toeristische trekpleister: de 5 jaarlijkse botenparade SAIL.  

Lector Societal Impact Design Wina Smeenk, associate lector en lab lead Roos Gerritsma en lab coördinator Jolanda Möller lichten toe hoe onderzoek, onderwijs en praktijk in het lab samenkomt. Hanna Winters, bestuurssecretaris SAIL Amsterdam laat zien hoe SAIL daagt als één van de betrokken organisaties studenten, docenten en onderzoekers uit met hen mee te denken over mogelijkheden om te verduurzamen en daarin de jongere generatie te betrekken. En Sem en Robin, studenten communicatie, laten weten hoe zij tot innovatieve ideeën zijn gekomen en wat de ervaring in het lab hen tot nu toe heeft opgeleverd!   

Meer weten over de Inholland labs of samenwerken in een lab?

Recent deelde ook Marije Deutekom en Bart Combee van ons College van Bestuur hun visie op de labs in het artikel: Labs zijn een middel om een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen’.

De Inholland labs

Inholland labs zijn leer- en experimenteeromgevingen waarin studenten, docenten, onderzoekers en partners vanuit het werkveld met belanghebbenden uit de omgeving werken aan een gezamenlijk antwoord op complexe praktijkvraagstukken van nu en de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de energietransitie, voldoende gezond en veilig voedsel of preventie in zorg en welzijn. Alle deelnemers zijn proactief, ontwikkelgericht en leren met en van elkaar. Door de onderlinge verschillen in kennis, ervaring en perspectief versterken ze elkaar. De labs zijn veelal ook fysieke plekken waar vanuit interactie met de omgeving plaatsvindt en waar men elkaar ontmoet om samen te leren, te onderzoeken en te innoveren.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.