Het nieuwe leren, onderzoeken en innoveren

"Een lab is geen modewoord, maar vloeit logisch voort uit ons DNA."

Bart Combee, collegevoorzitter

Samenwerken in labs

De huidige maatschappelijke vraagstukken zijn complex, het zijn wicked problems. Denk aan de klimaatcrisis, energietransitie, verduurzaming in de voedings- of textielindustrie en de uitdagingen in de zorg. Het vinden van de juiste oplossing vraagt om samenwerking tussen verschillende expertises. Vanuit onze rol als onderwijs- en kennisinstelling willen we daar een betekenisvolle bijdrage aan leveren. Dit doen we door op een innovatieve wijze in de Inholland-labs samen te werken aan vernieuwende ideeën en oplossingen voor juist díe complexe uitdagingen van nu en de toekomst. Zo werken we samen aan de Inholland-droom: een vitale metropool!

Wat is een lab?

Inholland labs zijn leer- en experimenteeromgevingen waarin studenten, docenten, onderzoekers en partners met alle belanghebbenden werken aan complexe praktijkvraagstukken die echt urgent zijn. Alle deelnemers zijn proactief, ontwikkelgericht en ze leren met en van elkaar. Door de onderlinge verschillen in kennis, ervaring en perspectief versterken ze elkaar. De leer- en experimenteeromgevingen bestaan veelal ook uit fysieke plekken waar vanuit interactie met de omgeving plaatsvindt en waar men elkaar ontmoet, co-creëert, experimenteert en exposeert.

Overzicht alle labs

Waarin onderscheiden labs zich ten opzichte van andere samenwerkingen?

Labs onderscheiden zich van bijvoorbeeld projecten die in opdracht van een organisatie worden uitgevoerd en leiden tot een los eindproduct, studiepunt of onderzoeksresultaat. Hoe? Doordat iedereen in het lab gelijkwaardig bijdraagt aan het ontstaan van nieuwe kennis. Kennis die waardevol is in het vinden van een oplossing voor een maatschappelijk probleem en daardoor dus langer doorwerkt.

Marije Deutekom, lid van het college van bestuur: “Labs zijn geen doel op zich; het is een middel om vanuit de gelijkwaardige verbinding tussen onderzoek, onderwijs en werkveld een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen.”

Wicked Problems

Neem een kijkje bij het Living Lab Sustainable Fashion

In de derde aflevering van Wicked Problems bezoeken we het Living Lab Sustainable Fashion. Vanuit dit lab werken studenten, docenten, onderzoekers en partners gelijkwaardig met elkaar samenwerk aan het vraagstuk: Hoe ontwikkelen we duurzame bedrijfsconcepten in de mode- en textielsector? De mode-industrie is een van de meest vervuilende ter wereld en de arbeidsomstandigheden in de sector zijn zeer zorgwekkend. Ontdek welke ideeën en initiatieven er ontstaan om een omslag te realiseren en de mode- en textielsector echt duurzaam te maken.

Wicked Problems: Living Lab Sustainable Fashion

De mode-industrie is een van de meest vervuilende ter wereld en de arbeidsomstandigheden in de sector zijn zeer zorgwekkend. Het goede nieuws is dat de tegenbeweging groeit en er steeds meer regulering komt. Maar een daadwerkelijke omslag realiseren om de mode-en textielsector echt duurzaam te maken, is een enorm complex vraagstuk; ook wel wicked problem genoemd En daar leveren we als Hogeschool Inholland graag aan betekenisvolle bijdrage aan. Hoe? Door zelfstandig denkende professionals op te leiden en praktijkgerichte kennis te ontwikkelen, onder andere vanuit de Inholland labs.

Ik wil samenwerken

Bekijk hieronder de labs die eerder zijn uitgelicht

Veelgestelde vragen over samenwerken in een lab

Wat is nu precies een lab?

Een lab is een dynamische leer- en experimenteeromgeving gericht op samen leren, onderzoeken en innoveren. Een lab is binnen Inholland een overkoepelende term voor dergelijke omgevingen, zoals fieldlabs, living labs, leer- en innovatienetwerken en kenniswerkplaatsen. In deze nieuwe onderwijs- en ontwikkelvorm werken onderzoekers, studenten, docenten, mensen uit de omgeving en professionals van uiteenlopende organisaties, op een proactieve en gelijkwaardige wijze samen. Door de onderlinge verschillen in kennis, ervaring en perspectief versterken ze elkaar. Samen streven ze naar het vinden van deeloplossingen voor het complexe vraagstuk dat in het lab centraal staat.  

Waarom werkt Inholland in de vorm van labs?

De labs sluiten 1-op-1 aan bij het profiel van Inholland en haar missie, die is: “Wij leiden zelfstandig denkende professionals op en ontwikkelen praktijkgerichte kennis om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de inclusieve wereld van morgen”. Onderwijs en onderzoek versterken elkaar in de labs. Het opleiden van deze zelfstandig denkende professionals voor de toekomst vraagt om het aanleren van andere kennis en vaardigheden. Net als dat het onderzoeken en het (mede) oplossen van toekomstige vraagstukken vraagt om andere manieren van kennisdeling en samenwerken. Daar doen we in labs kennis en ervaring over op. Met de inhoudelijke inzichten, ideeën en resultaten die daaruit voortkomen leveren we een echte bijdrage aan de toekomst. 

Aan welke vraagstukken werken de labs?

In de labs staan complexe, actuele en maatschappelijke vraagstukken, zoals de transities op het gebied van energie, grondstoffen en digitalisering, centraal. Vraagstukken die regionaal, nationaal en internationaal spelen. Vanuit onze expertise en verbinding met de regio focussen wij ons op vraagstukken die raken aan onze twee samenhangende thema’s, namelijk Veerkrachtige samenleving, de veranderkracht om veerkrachtig te kunnen functioneren in een complexe samenleving, en Duurzame leefomgeving, duurzame oplossingen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven voor nu en later. Deze thema’s zijn leidend in het opzetten van alle nieuwe labs. 

Hoe verloopt de samenwerking in een lab?

In een lab willen alle deelnemers bijdragen aan het vinden van een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Daardoor is de houding van alle studenten, docenten, onderzoekers en partners, proactief en ontwikkelgericht. Iedereen staat ervoor open om van elkaar te leren en is bereid om daarin te investeren. De gelijkwaardige manier waarop vanuit onderwijs, onderzoek en werkveld wordt samengewerkt in een lab zorgt ervoor dat de deeloplossingen die worden opgeleverd de individuele belangen van alle deelnemers(groepen) overstijgen. En dus echt bijdragen aan het realiseren van de Veerkrachtige samenleving en Duurzame leefomgeving. 

Op welke manier zijn deelnemers onderdeel van een lab?

Inholland zelf is niet altijd initiator of eigenaar van de labs waarin zij deelneemt. In sommige labs zijn ook wij deelnemers of partner, een rol waar we altijd voor open staan. Studenten van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen kunnen op vaste momenten maar op verschillende manieren instromen in een lab: van een stage tot een afstudeeropdracht of een minor. Onderzoekers en docenten vormen de vaste basis van het lab. En met professionals vanuit het werkveld en mensen uit de omgeving, wordt een structurele samenwerking nagestreefd om echt het verschil te kunnen maken op de langer termijn.  

Hoe kan ik als docent of student bijdragen aan een lab?

Leren doe je niet alleen. Bij Inholland werken studenten van verschillende opleidingen samen met elkaar, met docenten, met onderzoekers én met professionals uit het werkveld. Dit doen we in de vorm van living labs of kenniswerkplaatsen. Meer hierover lees je op Iris.

Heb je vragen over labs of wil je samenwerken?

Mail naar Linda Lampe

M: linda.lampe@inholland.nl