12
februari
2024
|
15:31
Europe/Amsterdam

Nieuws over de Inholland pabo: ontwikkeldag 6 in Dordrecht

De Inholland pabo 1

Deze keer waren we te gast in het knusse Dordrecht. Verspreid door het gebouw werkten de 5 ontwerpteams, onder leiding van het curriculumteam, verder aan de blended learning waves (afgekort ‘waves) en de lijst aan leermaterialen die daarbij hoort. Vooraf aan deze ontwikkeldag ontwierp het curriculumteam regels om de leesbaarheid van de waves te verbeteren en de opbouw voor iedereen beter zichtbaar te maken. Begin maart zie je het resultaat! Intussen werkte het procesteam verder aan onder andere de noodzakelijke afstemming met Samen Opleiden en het organiseren van de professionalisering van en communicatie met de lerarenopleiders van de hogeschool en de praktijk.

Communicatie en professionalisering praktijk
In overleg met programmaleiders van Samen Opleiden, onze nieuwe communicatieadviseur Jill Bakker en het procesteam, zal de komende maanden meer informatie over De Inholland pabo worden gecommuniceerd via de lokale nieuwsbrieven (Sways). We starten daar begin maart mee. Het gaat dan om algemene informatie over de opleiding én specifieke informatie over de rollen die onze praktijkcollega’s daarin gaan vervullen. Ook komen er professionaliseringspakketjes die synchroon en 
a-synchroon kunnen worden ingezet om de schoolleiders en praktijkbegeleiders te instrueren. Bijvoorbeeld te gebruiken tijdens praktijkbijeenkomsten, maar ook individueel online (denk aan een  online instructie van het nieuwe portfoliosysteem vanaf juni).

Zorg dat je bij de team- en studiedagen bent!
We kunnen het niet genoeg herhalen; zorg dat je bij de komende studiedagen en teamdagen aanwezig bent. Daar leer je samen met je locatieteam bijvoorbeeld hoe je werkt met datapunten, hoe je de waves moet lezen en vertalen naar werkweken en werk je aan je feedbackvaardigheden.

Stel je prangende vraag aan Gert

Woensdag 14 februari tussen 13.00 en 14.00 uur:   Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Maandag 26 februari tussen 11.30 en 12.30u:           Klik hier om deel te nemen aan de vergadering


Ontwikkelplanning curriculum
Februari / april:         Verzamelen en productie leermaterialen 
1 maart                          Opleveren onderwijseenheden fase 1 en boodschappenlijst leermaterialen
Vanaf mei                     Vullen Moodle met leermaterialen
10 juni                            Overdracht ontwerpteams aan OE-teams
Juni                                  Training Moodle, portfolio

 

Blijf jij ook bij?

Als professionele lerarenopleider, wil je natuurlijk op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.  Dat doe je bijvoorbeeld zo: 
Kijk op de Moodle-site van de Inholland pabo 
Lees de Routekaart en de updates (ongeveer iedere 6 weken)
Vraag je collega’s die deelnemen aan de ontwerpteams te vertellen over de vorderingen