04
maart
2024
|
08:30
Europe/Amsterdam

Nieuws over de Inholland pabo: Ontwikkeldag 7

De Inholland pabo evalueren

FAQ de Inholland pabo
Vanuit Haarlem en het blindevlekkenteam kwam een hele reeks vragen over de nieuwe opleiding. Bijvoorbeeld: krijgt de praktijk toegang tot het digitale portfolio? Is er ruimte voor themaweken? Wat is het verschil tussen een voorgesteld en vrij datapunt? Op onze Moodle-omgeving is een FAQ pagina aangemaakt (De Inholland pabo > FAQ), waarop deze vragen worden beantwoord. Er zitten vast vragen tussen die ook op andere locaties spelen. Vind je jouw vraag er niet tussen, stel hem via het  forum aan het proces- of curriculumteam.

Ontwikkeldag 7: actieplan leermaterialen
Niet lullen maar poetsen, was het motto tijdens de zevende ontwikkeldag in Rotterdam. De ontwerpteams van fase 1 werkten verder aan het compleet maken van de boodschappenlijst met leermaterialen en een actieplan om die te verzamelen en maken. De teams van fase 2 zijn nog volop aan het werk met de blended learning waves. Tijdens de komende ontwikkeldagen, gaan de ontwerpteams de leermaterialen verzamelen, waar nodig aanpassen en maken. De expertisegroepen staan gereed hen daarbij te helpen. ’s Middags vond ook een uitwisseling plaats tussen onze eigen studenten en een groep Belgische studenten. Na een kennismaking met de Inholland pabo, bogen zij zich over een ontwerpchallenge rond de vraag: hoe zorgen we dat studenten gemotiveerd blijven bij grote onderwijseenheden? Bij de borrel presenteerden zij de resultaten. Leuk om te horen, 
de Belgische docenten waren zo enthousiast over de Inholland pabo dat ze nog een keer terugkomen.

Nieuwe digitale leer- en werkomgeving
Het satellietteam DLWO heeft de contouren voor de inrichting van de nieuwe digitale leer- en werkomgeving in Moodle goed in beeld. Zeker is dat er een centraal deel komt, geheten Eduplaza, waarin alle OE-, leerroute- en locatieoverstijgende leermaterialen worden ontsloten. Daarnaast komen er Moodle-omgevingen per locatie, per fase. Het streven is dat de nieuwe omgeving na de meivakantie klaar staat om gevuld te worden. Voor het vullen huren we studenten in. Ken je studenten die handig zijn met het maken en beheren van websites en in de periode mei/juni graag bijverdienen? Meld ze aan bij Mireille van Leeuwen. Een Moodle training wordt in voorzien.

Wist je dat?

•       Je maandag aan het einde van de dag een mail tegemoet kunt zien met links naar de
         eerste versies van de nieuwe onderwijseenheden met hun leerroutes.

•       De tweede studiedag op 11 juni, een extra voorbereidingsdag voor de Kernteams op de eigen 
         locaties wordt.

•       De resultaten van de proeftuin team teaching worden voor de studiedag op 28 maart gedeeld met
         de teamleiders en bevat handvatten om team teaching goed in te vullen.

Ontwikkelplanning curriculum

Tot eind april:           Verzamelen en productie leermaterialen

Begin maart               Opleveren onderwijseenheden fase 1 en boodschappenlijst leermaterialen

Vanaf mei                   Vullen Moodle met leermaterialen

10 juni                        Studiedag centraal: overdracht ontwerpteams aan Kern- en OE-teams

11 juni                        Studiedag op locatie: voorbereidingsdag Kernteams op locatie

Juni                             Online training DLWO, portfolio
 

Blijf jij ook bij?

Als professionele lerarenopleider, wil je natuurlijk op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 
Dat doe je bijvoorbeeld zo: