26
februari
2024
|
09:10
Europe/Amsterdam

NSE 2024: ‘De mening van studenten houdt ons scherp’

studenten_voltijd_samenwerken

In de Nationale Studenten Enquête 2024 (NSE), het landelijke onderzoek naar studenttevredenheid, geven studenten hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling. Ook studenten van Inholland hebben hiervoor tot 10 maart de tijd. Hoe meer studenten meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. Het domein Agri, Food & Life Sciences (AFL) kiest voor een uniforme, studentgerichte aanpak om studenten te motiveren de enquête in te vullen. Teamleiders Jojanneke de Koning en Bart Pieterse vertellen wat ze doen en wat het oplevert voor het domein.  

In de klassen zijn 
De teamleiders van alle zeven bacheloropleidingen binnen AFL werken er gezamenlijk aan om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Op het moment dat de NSE start, laten zij aan de studenten weten dat er tijdens een van de lessen tijd wordt ingeruimd om de enquête in te vullen. Vervolgens gaan teamleiders of docenten tijdens dit ingeplande moment de klassen rond om toe te lichten wat de NSE is en waarom het waardevol is om je mening te geven. Jojanneke: “We laten daarbij via een infosheet zien dat de NSE onderdeel is van een grotere context; er zijn diverse instrumenten waar je je gehoord kunt voelen. Dat zijn bijvoorbeeld ook de DMR, een opleidingscommissie of periode-evaluaties.”
Infographic NSE 2024 Jouw mening telt  

Juiste moment 
Bart licht toe dat de timing van deze momenten in de klas van belang is om de studenten te motiveren. “We willen dat de studenten ‘lucht’ in hun hoofd hebben, zodat ze met een open blik naar de vragen kunnen kijken. De vrijdagmiddag vlak voor een tentamenweek is dan uiteraard geen goed moment. Zo bekijken we het voor alle jaren en groepen.” Ook beseffen de teamleiders dat de studenten ‘enquête-moe’ zijn en hun mailboxen overvol zijn. “Berichten over de NSE raken vaak ondergesneeuwd. Het in de les aanwezig zijn en toelichten hoe ieders mening tot verbeterpunten kan leiden, draagt bij aan de wil tot invullen.” 

Bijdragen aan goed onderwijs 
Jojanneke wil benadrukken dat de mening van studenten doordringt tot in het MT en de domein- en opleidingsjaarplannen bij AFL. “Want juist de mening van studenten houdt ons scherp en zet aan tot verbeteracties. Het levert waardevolle input om ons curriculum te vernieuwen of om roosters te verbeteren. Een middel als de NSE is daarin echt belangrijk. Het draagt bij aan het leveren van goed onderwijs.”  

Betrouwbaarheid 
Dat de studentgerichte aanpak zijn vruchten afwerpt is te zien aan het responspercentage; dat ligt hoger dan bij andere domeinen. “Het invulpercentage zegt nog niets over hoe studenten onze opleidingen waarderen, maar een hoge respons draagt wel bij aan de betrouwbaarheid”, vertelt Jojanneke. Net als transparant en niet-sturend communiceren. Bart: “We houden ons aan de communicatierichtlijnen die de organisatie achter de NSE heeft opgesteld. En bovendien: onze studenten zijn intelligent genoeg. Die laten zich niet omkopen door promotiefilmpjes of lolly’s.” 

Wil je ook studenten motiveren hun mening te geven?

Breng de NSE in de klas onder de aandacht via onze toolkit. In deze toolkit vind je onder meer gesprekskaarten, een NSE-achtergrond en nog meer voorbeelden tot activatie. De Teams-achtergrond is niet alleen voor docenten beschikbaar, maar voor alle collega's! Hoe meer zichtbaarheid, hoe beter. De toolkit download je op het informatieportaal.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.