Den Haag,
23
juni
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

Onderzoeksprijs 2016 voor radiologisch onderzoek

Geert de Vries en Harmen Bijwaard, winnaars van de Onderzoeksprijs.

Tijdens de Dag van het Onderzoek 2016 op woensdag 22 juni vielen drie Inholland-onderzoekers in de prijzen. De juryprijs ging naar het onderzoek van Harmen Bijwaard en Geert de Vries, dat zich richtte op stralingsdoses in ziekenhuizen. Bob Götte kreeg de Publieksprijs voor het peerreviewproces voor studenten Communicatie dat hij ontwikkelde. De uitreiking van de Inholland Onderzoeksprijs 2016 vormde de afsluiting van een dag rond het thema ‘Creating Public Value’.

De lezing, discussies en workshops op de Dag van het Onderzoek bij Inholland Den Haag stonden in het teken van de creatie van publieke waarde van onderzoek en onderwijs. Een vakjury reikt op deze dag de jaarlijkse Onderzoeksprijs uit aan een onderzoeker (of team van onderzoekers) van Hogeschool Inholland die een maatschappelijk relevant, praktijkgericht onderzoeksproject uitvoerde. Dit jaar namen kennisprofessional dr. Ineke van Halsema, lector dr. Christoph Maria Ravesloot en Inholland-collegelid Huug de Deugd zitting in de jury, die let op criteria zoals het belang en bruikbaarheid voor het onderwijs, creativiteit en de gebruikte methodologie. Er waren vijf genomineerde onderzoeken, die kans maakten op de Publieksprijs en de Onderzoeksprijs.

Stralingsdoses in ziekenhuizen
De Onderzoeksprijs 2016 ging naar Geert de Vries, docent-onderzoeker, en Harmen Bijwaard, lector Medische Technologie. Hun onderzoek ‘A comparison of radiation doses of radiology procedures to Diagnostic Reference Levels (DRLs) in Dutch Hospitals’ scoorde volgens De Deugd op alle criteria een voldoende. De jury oordeelde onder andere dat het voor Nederland nieuw onderzoek is en over een praktijkprobleem van ‘toenemende stralingsbelasting’ gaat dat nog niet eerder is onderzocht.

Studenten van de opleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken (MBRT) maten bij ziekenhuizen de gebruikte stralingsdoses bij diverse radiologische onderzoeken, zoals CT-scans. Ze toetsten de resultaten aan geldende richtwaarden. De onderzoeksgroep Medische Technologie begeleidde deze pilot in opdracht van het RIVM. Bijwaard: “Het is belangrijk voor een gezonde samenleving dat er niet te veel straling gebruikt wordt.” De Vries en hij hopen dat studenten dankzij hun onderzoek beter bekend raken met de richtwaarden en dat ziekenhuizen deze nog beter implementeren en toetsen. De geldprijs van 5000 euro zal ten goede komen aan verder onderzoek.

Peerreview voor studenten
Nieuw dit jaar was de Publieksprijs, waarbij het aanwezige publiek haar stem kon uitbrengen op een van de vijf genomineerde onderzoeken. De Publieksprijs werd gewonnen door Bob Götte, docent Communicatie bij Inholland Diemen, voor zijn ontwerpgerichte onderzoek ‘Cirkelen rond peerreview’. Daarvoor ontwikkelde hij een peerreviewscenario dat het leerproces van studenten van zijn opleiding ondersteunt. Götte was blij verrast. “Dit is het eerste onderzoek dat ik uitvoer. Ik zie de prijs als een weergave van de grote interesse in het onderwerp.” Götte deed het onderzoek ter afronding van zijn masteropleiding Leren & Innoveren. Hij won een bedrag van 1000 euro, dat naar nieuw onderzoek zal gaan.