Haarlem,
16
september
2020
|
07:37
Europe/Amsterdam

Ongewenst gedrag op de werkvloer… wat kun je ermee?

Vertrouwenspersonen Anja Sorber en Bernice Nijhout-Menheere geven uitleg

Vertrouwenspersonen Anja Sorber en Bernice Nijhout-Menheere

Henriëtte voelt zich gediscrimineerd door haar collega’s, Jelmer voelt zich geïntimideerd door zijn teamleider en Patrick voelt zich onveilig bij een bepaalde student. Het zijn voorbeelden van situaties die bij vertrouwenspersonen ter sprake kunnen komen. Anja Sorber (op de foto links) en Bernice Nijhout-Menheere zijn al zes jaar vertrouwenspersoon en onlangs herbenoemd voor deze betekenisvolle functie en vertellen hoe zij collega’s ondersteunen.

“Wij zijn geen waarheidsvinders, maar willen jou in soortgelijke situaties graag steunen”, laten Anja en Bernice weten. “We bespreken de probleemsituatie en kijken met jou wat de mogelijkheden zijn om hieruit te komen. Bij eventuele vervolgstappen houd je altijd zelf de regie. Wij worden niet zelfstandig partij in de discussie.”

“Je hoeft niet bang te zijn dat hetgeen je met ons bespreekt openbaar wordt, want wij zijn tot geheimhouding verplicht. Enige uitzondering is een situatie waarbij een ethisch dilemma speelt. Bijvoorbeeld door kennis te nemen van een strafbaar feit, in een dergelijk geval kunnen wij onze vertrouwelijkheid doorbreken.”

Naast individuele situaties kunnen vertrouwenspersonen ook betrokken raken bij ongewenst gedrag dat meerdere collega’s aangaat. “Wij kunnen dan al dan niet met de desbetreffende collega’s erbij, onze zorg uitspreken naar degene(n) die het betreft. Wij gaan daarbij niet op de stoel van de leidinggevende zitten.”

Herbenoeming
Anja Sorber en Bernice Nijhout-Menheere vervullen de rol van vertrouwenspersoon graag. Anja: : “Luisteren, meedenken en advies geven leiden niet altijd tot een oplossing maar geven wel vaak lucht en een nieuw perspectief”. Bernice: “Door vragen te stellen, opties te verkennen, in te voelen en te steunen hoop ik te kunnen bijdragen aan het verbeteren van probleemsituaties op de werkvloer”.

Naast vertrouwenspersoon werkt Anja als docent levensbeschouwing en schrijven aan de Pabo van Inholland Rotterdam. Bernice werkt ook bij Inholland Rotterdam als docent juridische vakken, persoonlijke ontwikkelingscoach en studievoortgangscoördinator bij de opleiding Creative Business.

Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan een afspraak, neem dan contact op via vertrouwenspersoon.medewerkers@inholland.nl. Meer informatie over Vertrouwenspersoon medewerker kun je vinden op Weten & Regelen